Digital collections

Title
Vardeberetning til Mylius-Erichsen 8/6 1907, funden af Ejnar Mikkelsen i Depotet paa Amdrups Land.
Author
Koch, J. P.
Contributor
Mylius-Erichsen, Ludvig
Resource type
text
Languages
Dansk
Country of origin
Grønland
Date created
1907-06-08
Shelf mark
NKS 848 oktav
Collection
Håndskriftsamlingen
Comment
Proveniens: Lauge Kochs Samling, indlemmet i Det Kgl. Bibliotek i 1940.
Danmark-Ekspeditionens leder Ludvig Mylius-Erichsen skrev fire vardeberetninger under oversomringen i Nordøstgrønland i sommeren og efteråret 1907. Beretningerne af 8. august (NKS 848 oktav) og 12. september (NKS 852 oktav) indgår i Det Kgl. Biblioteks Håndskriftsamling. Beretningerne blev hjemtaget af Alabama-Ekspeditionen i 1912 og afleveret til Det Kgl. Bibliotek i januar 1918. Beretningen fra varden, der er kendt under navnet Slutstenen, er dateret 8. juni 1907. Den blev fundet i 1988 af Nordøstgrønland-Ekspeditionen og blev afleveret til Grønlands Nationalmuseum (NK 1885x1). Vardeberetningen fra Kap Glacier dateret 1.6. 1907 er i 2018 lokaliseret på Etnografisk Samling på Nationalmuseet i København. Den blev afleveret på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg omkring 1923 af finderen, geologen Lauge Koch. Beretningen blev i 1936 overført til Etnografisk Samling. Beretningen blev som en del af en større overførsel af grønlands-relateret materiale overført til Nationalmuseet. Beretningen har ifølge papirerne på museet for søfart nummer 260.
Polarforsker Ejnar Mikkelsen (1880-1971) var i 1901-02 med som kartograf på en mislykket Nordpolsekspedition og 1906-08 leder af en amerikansk-britisk ekspedition til områderne nord for Alaska. 1909-12 ledede han den såkaldte "Alabama-ekspedition", der søgte efter Danmark-ekspeditionens døde og deres efterladte papirer. Det lykkedes ham at finde Jørgen Brønlunds grav og de af Mylius-Erichsen i varder nedlagte beretninger. Ekspeditionen var planlagt til at vare et år, men han og ledsageren Iver P. Iversen måtte ufrivilligt vente to år på undsætning, efter at deres skib var sunket. I 1924 forestod Mikkelsen oprettelsen af kolonien Scoresbysund, og 1933-50 var han inspektør for Østgrønland, en kort tid tillige kolonibestyrer i Ammassalik.
De 16 dagbøger med supplerende materiale er en uvurderlig kilde til Ejnar Mikkelsens ekspeditioner og de strabadserende oplevelser undervejs. De mange optegnelser giver ikke blot et indtryk af de logistiske problemer, der var forbunder med sådanne ekspeditioner, også opdagelserne - og de indtryk og refleksioner, de afstedkom - er nøje beskrevet., Dagbøgerne er et værdifuldt supplement til Håndskriftafdelingens 'grønlandica', hvoraf kan nævnes Jørgen Brønlunds dagbog, de ovenfor omtalte 'vardeberetninger', samt Knud Rasmussens dagbøger, som også foreligger tilgængelige på nettet., Dagbøgerne bringes i deres helhed, dvs. med alle beskrevne blade, dog er længere sammenhængende partier af ubeskrevne blade i flere tilfælde spunget over.
Dagbøgerne er et værdifuldt supplement til Håndskriftafdelingens 'grønlandica', hvoraf kan nævnes Jørgen Brønlunds dagbog, de ovenfor omtalte 'vardeberetninger', samt Knud Rasmussens dagbøger, som også foreligger tilgængelige på nettet.
Dagbøgerne bringes i deres helhed, dvs. med alle beskrevne blade, dog er længere sammenhængende partier af ubeskrevne blade i flere tilfælde spunget over.
Copyright
Materialet er fri af ophavsret
Is part of
Home/Vesterlandske håndskrifter/Temaer/Grønland/Alabama-ekspeditionen/Koch, J.P.
Home/Vesterlandske håndskrifter/Samlinger/NKS (Ny Kongelig Samling)/NKS 0848 oktav
Home/Vesterlandske håndskrifter/Sprog/Dansk