Digital collections

Title
Dagbøger 1901 - 1945. Endvidere 1 dagbog af C. H. Jørgensen og 1 dagbog af Wilhelm Laub: 11 Dagbog, 17.3.1911 – 14.11.1911
Author
Mikkelsen, Ejnar
Resource type
text
Languages
Dansk
Country of origin
Grønland
Date created
1911
Shelf mark
Acc. 2009/65
Collection
Håndskriftsamlingen
Comment
Polarforsker Ejnar Mikkelsen (1880-1971) var i 1901-02 med som kartograf på en mislykket Nordpolsekspedition og 1906-08 leder af en amerikansk-britisk ekspedition til områderne nord for Alaska. 1909-12 ledede han den såkaldte "Alabama-ekspedition", der søgte efter Danmark-ekspeditionens døde og deres efterladte papirer. Det lykkedes ham at finde Jørgen Brønlunds grav og de af Mylius-Erichsen i varder nedlagte beretninger. Ekspeditionen var planlagt til at vare et år, men han og ledsageren Iver P. Iversen måtte ufrivilligt vente to år på undsætning, efter at deres skib var sunket. I 1924 forestod Mikkelsen oprettelsen af kolonien Scoresbysund, og 1933-50 var han inspektør for Østgrønland, en kort tid tillige kolonibestyrer i Ammassalik.
De 16 dagbøger med supplerende materiale er en uvurderlig kilde til Ejnar Mikkelsens ekspeditioner og de strabadserende oplevelser undervejs. De mange optegnelser giver ikke blot et indtryk af de logistiske problemer, der var forbunder med sådanne ekspeditioner, også opdagelserne - og de indtryk og refleksioner, de afstedkom - er nøje beskrevet.
Dagbøgerne er et værdifuldt supplement til Håndskriftafdelingens 'grønlandica', hvoraf kan nævnes Jørgen Brønlunds dagbog, de ovenfor omtalte 'vardeberetninger', samt Knud Rasmussens dagbøger, som også foreligger tilgængelige på nettet.
Dagbøgerne bringes i deres helhed, dvs. med alle beskrevne blade, dog er længere sammenhængende partier af ubeskrevne blade i flere tilfælde spunget over.
Copyright
Materialet er beskyttet af ophavsret
Is part of
Home/Vesterlandske håndskrifter/Samlinger/Acc. (Accessionssamlingen)/Acc. 2009/065/11 Dagbog, 17.3.1911 – 14.11.1911
Home/Vesterlandske håndskrifter/Temaer/Grønland/Alabama-ekspeditionen/Mikkelsen, Ejnar/11 Dagbog, 17.3.1911 – 14.11.1911
Home/Vesterlandske håndskrifter/Sprog/Dansk