Digitale samlinger

Titel
Tanker og optegnelser VI: Daterede udkast og optegnelser
Forfatter
Andersen, H. C.
Ressourcetype
tekst
Omfang
74 læg, nogle med selvstændigt nummererede læg indeni
Sprog
Dansk
Oprindelsesland
Danmark
Oprindelsesdato
1800-1875
Opstilling
Collin 41 kvart VI
Samling
Håndskriftsamlingen
Kommentar
Proveniens: Collin, Jonas Sigismund.
1. ”En Lufttour med den flyvende Post” (ca. 1828?). Muligvis til aftenunderholdning på Det Kgl. Teater. Gråt papir, ét foldet ark, delvist overrevet. Tre beskrevne sider.
2. Optegnelser til den ufuldendte historiske roman fra Grevefejdens tid (før 1830). Fire ark af forskellige typer og størrelser papir, det største af dem er foldet. Otte beskrevne sider. Første tre ark har sidetal 1-6; det foldede 7-10. Side 9 og 10 om præst Jon er anvendt i De to Baronesser kap. 7 samt ”De Vises Steen”.
3. Om Julidagene i Paris 1830. Et foldet ark papir, fire beskrevne sider.
4. Afskrift af programmet til Vinfesten i Verly (la fête des vignerons, Verly), 8-9. august 1833. Ét foldet ark, fire beskrevne sider.
5. ”Brev fra Rom”, 1833. Et ark papir skrevet på begge sider.
6. Mindedigt i Karen Sophie Larsens Navn over hendes yngste Barn Niels Sophus Larsen Adresseavisen 23. januar 1835. Et stykke afskåret papir skrevet på den ene side.
7. Dina (Tragedieplan) (1837 eller 1846). Et overrevet ark, 2 sider opdelt i to spalter hver.
8. Ubenyttet ”Aften” til Billedbog uden Billeder. Et ark papir, to beskrevne sider.
9. Vedr. Mulatten (1840). Meddelelse til sætteren. Et ark papir beskrevet på den ene side.
10. Rejseplan og parlør til Grækenlandsrejsen. 1840-41. Et foldet ark, 4 sider, blæk og (primært) blyant.
11. ”Skriftemål” fra Rom-rejsen, vinteren 1841. Et ark papir, beskrevet på begge sider.
12. Notater til ”Vandring gjennem Opera-Galleriet” (Det Kgl. Teater, 19. december 1841). Èt ark tyndt papir, beskrevet på begge sider.
13. Fire papirer fra Orientrejsen og til brug for En Digters Bazar. Et ark papir beskrevet på begge sider, et foldet ark beskrevet på alle fire sider, et ark beskrevet på begge sider samt et foldet ark beskrevet på tre af siderne. I alt 11 beskrevne sider.
14. Optegnelser fra Nysø, november 1843. Benyttet i De to Baronesser I,3. Et ark papir beskrevet på begge sider.
15. Forarbejde til ”Bedstemoder” o. 1845. Ét foldet ark, tre beskrevne sider.
16. Satiriske småskrifter ca. 1845. ”Dronning Pomare”, ”Theaterblad” mm. Enkelt passage benyttet i De to Baronesser, III,1. Et ark papir beskrevet på begge sider.
17. Udkast til Hr. Rasmussen, 1846. Et ark papir beskrevet på begge sider.
18. Adresser i Dresden ca. 1846. jf. Dresdner Adress-Handbuch 1846. Et ark beskrevet på en side.
19. Udkast til Mit eget Eventyr uden Digtning samt udkast til breve og dedikationer i anledning af biografien. To manuskripter: Et ark, afrevet i nederste højre hjørne, beskrevet på en side, samt et foldet papir, beskrevet på alle fire sider.
20. Optegnelser og excerpter til Ahasverus, 1848. 11 læg: 1. læg. Et hæfte af sammensyede papirer. Første blad løst. Side 3 og 4, som er i andet papir og format, men som er sammensyet til hæftet, synes ikke at udgøre forstudier til Ahasverus. 12 sider hvoraf de 9 er beskrevne; 2. læg. Om franske konger og Versailles. To foldede ark papir, syv beskrevne sider; 3. læg. Om Moskavs brand og den græske frihedskrig. Et ark papir foldet. Fire beskrevne sider, hvoraf side 3 og 4 er halvt overrevne; 4. læg. Om Ludvig 14., revolutionen og Napoleon. To foldede ark, syv beskrevne sider; 5. læg. Om den amerikanske frihedskrig, samt kirkehistorie. Et foldet ark, fire beskrevne sider; 6. læg. Om kirkeforsamlingen i Basel, Hanseforbundet, Kirkehistorie i Rusland og Spanien samt pavedømmet siden Gregor 7. Et foldet arkpapir, fire beskrevne sider; 7. læg. Bibelske optegnelser. Et ark papir, beskrevet på begge sider samt et foldet ark beskrevet på alle fire sider. I alt seks beskrevne sider; 8. læg. Om Samson, Hegel, Kosciuszko, Hegel og franske konger samt forskellige historiske optegnelser. Et hæfte på seks sider, hvoraf de fem er beskrevne; 9. læg. Om Cola di Rienzi, Kong Venceslaus, Jan Huss, og paverne i Rom. Et foldet ark papir, fire beskrevne sider. Hører til læg 6; 10. læg. Om Paracelsus (Theophrast von Hohenheim). Et ark beskrevet på den ene side. 11. læg.”Vor Tid i Ahasverus” samt historiske optegnelser og aforismer. Et foldet ark papir. Fire beskrevne sider;
21. Udkast til ”Vanddraaben”, (1848). Et blåt ark papir, to beskrevne sider.
22. Optegnelse til De to Baronesser, 1848. Et overrevet ark, en beskrevet side.
23. Brudstykke af kladde til Ole Lukøie. Eventyrkomedie. (1850). Et ark, to beskrevne sider.
24. Om Jomfru Bergnehr i ”Regimentets Datter”. Oktober 1850. Et ark, en beskreven side.
25. Juledigt til minde om Grev Joachim Moltke-Bregentved. (1850). Ét ark, én beskreven side.
26. Udkast til ansøgning. Udkast til ”Den stumme Bog”, samt udkast til forordet til den svenske udgave af I Sverrig. (1851). To ark, tre beskrevne sider.
27. Brudstykke af udkast til Hyldemoer. Eventyrkomedie. (1851). Et lille overrevet ark, to beskrevne sider.
28. Anmeldelse af Qvindens Vaaben. Lystspil i tre akter af Scribe og Legouvé. Opført første gang på det Kgl. Teater 5. januar 1852. Et stort foldet ark, to beskrevne sider.
29. Regnskab for Rejsen 1852 med Viggo Drewsen til Tyskland og Norditalien. Et ark, to beskrevne sider,
30. Udkast til ”Kartoflerne” 1855, samt andre optegnelser om ”det gode Hoved” og menneskekarakterer. Et ark beskrevet på begge sider.
31. Optegnelser til At være eller ikke være 1857. Oprindeligt tre læg: 1. ”Geni og blind Alarm” [april 1968 flyttet til Collin 21,4.IV-7] 2. Optegnelser og manuskriptbrudstykker til At være eller ikke være (1857). Seks ark, forskellige størrelser og papirtyper: 1. Udkast til romanen samt regnskab. Et ark, hvoraf øverste del er afrevet, beskrevet på begge sider.; 2. Om Fanterne. Et afskåret ark, beskrevet på den ene side.; 3. Optegnelse til romanen.Et afskåret ark, beskrevet på den ene side; 4. Om skuespiller Ryge samt optegnelser til romanen. Et ark, beskrevet på begge sider; 5. Udkast til At være. Et ark, beskrevet på begge sider; 6. Delvist benyttet udkast. Et ark, beskrevet på den ene side; 3. Redningsanstalt for skindøde Forfattere. Optegnelse hvis idé blot sporadisk er benyttet i At være. Et ark papir beskrevet på en side.
32. Folkeviseoptegnelse, udkast til ”Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre” samt udkast til ”Pen og Blækhuus”, (1859). Et ark blåt papir beskrevet på begge sider.
33. Intermezzo til Holbergs Kildereisen 1859 (Slutningskor). Et halv ark blåt papir beskrevet på den ene side.
34. Udkast til et eventyr med motiv fra Nørre-Vosborg-egnen. 1859. Et ark, to sider.
35. Om Børglum Kloster. (1859). (Jfr. Bispen paa Børglum og hans Frænder”). Et ark papir, som delvist forneden i venstre hjørne er afrevet. To beskrevne sider.
36. ”Drengen fra Ammergau”. Novelle-udkast. (1860). Et ark, en beskrevet side.
37. Protest til Redacteur Ploug mod Clemens Petersens Anmeldelse i Fædrelandet af Carit Etlars Folkekomedie ”Hr. Lauge med den tunge Haand”. Trykt i Fædrelandet 30. januar 1861. Et ark, en beskreven side.
38. Optegnelse fra Dickens’ Household Words Vol. XII. Med henvisning til ”Skarnbassen”. Et ark, en side beskrevet.
39. Udkast til ”Iisjomfruen”, (1861), samt aforismer. To løsark, tre beskrevne sider.
40. Om Chr. Richardts Digte. Et ark, en beskreven side.
41. Jenny Lind og Nyrop (måske 1868 jf. dagbøger 7. februar 1868.) Et langt foldet ark, tre beskrevne sider.
42. Optegnelser til I Spanien 1863 To læg: A. Optegnelser og Udkast – B. ”Spanien i Stereoskopbilleder”) A: Optegnelser og udkast. 14 manuskripter i forskellige størrelser og papirtyper: 1. Udkast til digt (”Nord og Syd”) benyttet i I Spanien. Et ark papir beskrevet på den ene side; 2. Om Maria Christina af Begge Sicilier og Isabella II. Et ark blåligt papir beskrevet på begge sider; 3. Om spansk poesi. Et foldet ark papir beskrevet på alle fire sider; 4. Tanker under cigarens damp. Et foldet ark papir beskrevt på de første to sider; 5. Burgos. Et ark tyndt blåt papir beskrevet på begge sider. Svært læsbar. Ca. 22. december 1862; 6. H.C. Andersens liste over sine spanske småvers. Et ark papir beskrevet på begge sider; 7. Digtudkast på bagsiden af en hotelregning fra Burgos. Et ark papir beskrevet af H.C. Andersen på den ene side. 22. december 1862; 8. Liste over Cervantes værker. Et ark papir beskrevet på begge sider; 9. Om Carlistkrigen. Et ark papir beskrevet på begge sider; 10. Optegnelser om spansk kunst benyttet i I Spanien. Et foldet ark papir beskrevet på alle fire sider; 11. Om Cid. Et foldet ark papir beskrevet på tre sider; 12. Om Carlistkrigen. Et ark papir beskrevet på begge sider; 13. Digtudkast: ”Man siger, at i Spanien Qvinden”. Et ark iturevet papir beskrevet på den ene side; 14. Et ark papir beskrevet på den ene side; B: ”Spanien i Stereoskopbilleder”. Ét foldet ark beskrevet på alle fire sider samt et i rød tråd sammensyet aflangt hæfte i stereoskopi-format på 10 sider, hvoraf de ni er beskrevne; 1. ”Spanien i Stereoskopbilleder”. Et foldet ark beskrevet på alle fire sider. 1862-63; 2. Titler på motiver på stereoskopbilleder. Et sammensyet hæfte i stereoskopi-format. Ti sider, hvoraf ni er beskrevne.
43. Udkast til Paa Langebro, 1864. To manuskriptark. 1. Udkast til Paa Langebro, 1864. Et ark, en beskrevet side.2. Digtudkast til Paa Langebro samt digtudkast: ”Als, du blomstrende Æbleqvist”. Et ark, to beskrevne sider.
44. Udkast til ”Danmark” (”Endnu er ei Danmark en Kæmpegrav”), 1864.
45. Udkast til smådigte vedrørende krigen 1864. To ark, tre beskrevne sider.
46. Fragment til Kong Saul, 1864. Lille del af overrevet papir, beskrevet på begge sider.
47. Ubenyttet udkast til Ravnen, 1865. Et ark papir, beskrevet på begge sider.
48. Udkast til ”Folkesangens Fugl”, ca. 1864. Et ark, to sider.
49. Forskellige romanudkast og optegnelser til Da Spanierne var her, omkring 1865. Ni læg. 26 beskrevne sider: 1. Omtale af Da Spanierne var her til ”Mit Livs Eventyr”. Et ark, beskrevet på en side; 2. Romanudkast til Da Spanierne var her, 1864. Et ark papir, to beskrevne sider; 3. Romanudkast til Da Spanierne var her. Et ark beskrevet på begge sider; 4. Romanudkast til Da Spanierne var her. To foldede ark, otte beskrevne sider; 5. Romanudkast til Da Spanierne var her. Et foldet ark, fire beskrevne sider; 6. Romanudkast til Da Spanierne var her. Et ark beskrevet på begge sider; 7. Prosaudkast, næppe til Da Spanierne var her. Et ark beskrevet på begge sider; 8. Romanudkast til Da Spanierne var her. Et foldet ark beskrevet på tre sider; 9. Optegnelser om Hamborg og Kolding. Før 1865. Enkelte dele benyttet i Da Spanierne var her. Et ark beskrevet på begge sider.
50. Fra Qvisten. Ca. 1865. Afsnittet: Her stod en heel Dunk med ”Maiduft” er anvendt i ”Lygtemændene ere i Byen” samt strøtanker. To foldede ark, det ene beskrevet på fire sider, det andet beskrevet på to sider.
51. Ideer til ”Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen”. 1865. Ikke benyttet udkast. Et ark, to beskrevne sider.
52. Udkast til opfordring til at støtte skuespiller Christian Schmidts enke. Udkast. Et ark, en beskrevet side. December 1865.
53. Adresser på danske og udenlandske venner samt tyske hoteller. (1860’erne). Et ark, to beskrevne sider.
54. Udkast til ”Skrubtudsen” samt et abecedarium, 1866. Ét linjeret ark papir, to beskrevne sider.
55. Om Paris under Verdensudstillingen, september 1867. To ark, et af dem foldet, seks sider. Svært læsbar.
56. Verdensudstillingen i Paris 1867. To ark, et af dem foldet, seks sider.
57. ”De fik Muldvarpens Blad”. En lang seddel, to beskrevne sider. Verso: brevudkast dateret 21. januar 1868. De fik Muldvarpens Blad - Jan. 1868.
58. Helhesten. Delvis benyttet i ”Gudfaders Billedbog”, 1868. Et foldet blåt ark, to sider.
59. Indskrift på mindestenen over Jacob Brønnum Scavenius på Basnæs. Afsløret 16. maj 1868. Et ark, en beskreven side.
60. Om Baden-Baden og Offenbach. 5. juni 1868. Et foldet ark, fire beskrevne sider.
61. Om Mozarts Tryllefløjten. [1869?]. Et blåt ark, en beskreven side.
62. Om Ludvig Holberg og Marie Grubbe. Afskrift af Lolland-Falsters Stiftstidende 16. maj 1869. Et ark, to beskrevne sider. Benyttet i Hønse-Grethes Familie.
63. Tak til komiteen for jubilæumsfesten 6. september 1869 skrevet på bagsiden af digtet ”Du ny Aar kommer susende”, fra nytåret 1865. Et ark, to beskrevne sider.
64. Liste over hoteller til rejsen 1869, Et ark beskrevet på begge sider.
65. Udlast til ”Lysene”, 1870. Et ark beskrevet på en side.
66. Forskellige udkast til Lykke-Peer, 1870. Fem manuskripter: 1. Et foldet ark beskrevet på alle fire sider; 2. ½ ark, beskrevet på begge sider; 3. Et ark, beskrevet på begge sider; 4. Et foldet ark, beskrevet på tre sider; 5. Et ark, beskrevet på begge sider.66. Forskellige udkast til Lykke-Peer, 1870. Fem manuskripter: 1. Et foldet ark beskrevet på alle fire sider; 2. ½ ark, beskrevet på begge sider; 3. Et ark, beskrevet på begge sider; 4. Et foldet ark, beskrevet på tre sider; 5. Et ark, beskrevet på begge sider.66. Forskellige udkast til Lykke-Peer, 1870. Fem manuskripter: 1. Et foldet ark beskrevet på alle fire sider; 2. ½ ark, beskrevet på begge sider; 3. Et ark, beskrevet på begge sider; 4. Et foldet ark, beskrevet på tre sider; 5. Et ark, beskrevet på begge sider.
67. Kladde til albumvers til Harriet og Anna Melchior, 1870. Ét halvt ark, én beskrevet side.
68. ”Et Blad skrevet i Norge” samt digt til moderen Ingeborg Salomonsen og til gudsønnen Dagfinn Salomonsen, 1871. To ark. Det ene skrevet på begge sider, det andet skrevet på den ene side.
69. Udkast til ”Tante Tandpine”, 1872. To læg: 1. læg. ”Udødelighed”. Et foldet ark, fire beskrevne sider; 2. læg. Tre ark papir, alle skrevet på begge sider. 69. Udkast til ”Tante Tandpine”, 1872.
70. ”Ruhe”. Tysk oversættelse af dedikationsdigtet ”Rolighed”, 1872. Ét ark, to beskrevne sider.
71. Anbefaling for Caroline Hanck, 11. marts 1873. Ét ark, én beskreven side.
72. Udkast til digtet ”Til J.P.E. Hartmann 22. Mai 1874”. Ét ark, én beskrevet side.
73. ”Ægteskabstilbud”. Dramatisk ide samt brevudkast, ca.1874. Ét ark, to sider.
74. Udkast til fortsættelsen af Mit Livs Eventyr, omkr. januar 1875. Ét ark, én side.
Ophavsret
Materialet er fri af ophavsret
Indgår i
Hjem/Vesterlandske håndskrifter/Samlinger/Collin/Collin 041 kvart/Collin 041 kvart VI
Hjem/Vesterlandske håndskrifter/Forfatterskaber/ophav/Andersen, H.C./Tanker og optegnelser/Daterede udkast og optegnelser
Hjem/Vesterlandske håndskrifter/Sprog/Dansk