Digitale samlinger

Titel
Tanker og optegnelser VIII: Udkast i prosa, ikke fuldt ud daterede
Forfatter
Andersen, H. C.
Ressourcetype
tekst
Omfang
29 læg
Sprog
Dansk
Oprindelsesland
Danmark
Oprindelsesdato
1800-1875
Opstilling
Collin 41 kvart: Tanker og optegnelser VIII
Samling
Håndskriftsamlingen
Kommentar
Proveniens: Collin, Jonas Sigismund.
1. Betragtninger om Hostrup, Ploug, Goldschmidt, Erik Bøgh, Robert Watt. Ét foldet ark, fire beskrevne sider. Svært læsbar.
2. Bonden og jøden (dialog). Et foldet ark, fire beskrevne sider.
3. ”Charlottenborg” samt liste over kunstnere. Et foldet ark, to beskrevne sider.
4. Biografiske skitser på engelsk: ”Danish author, Andersen Hans Christian”. To ark à 2 sider, beskrevet på én side hver.
5. Degnens Dreng (ubenyttet eventyrudkast). Et ark, to beskrevne sider.
6. Prosaudkast: ”Der var en Guds Engel”, senere benyttet som indledningsdigtet til Ahasverus, 1848. Et ark, en beskreven side.
7. ”Fader vor”. Fire udkast. Delvist benyttet i ”Hvad hele Familien sagde”, 1870: 1. ”Fader vor”. Et foldet ark, tre beskrevne sider; 2. ”Our father”. Et ark, en beskrevet side; 3. ”Fader vor”. Et foldet ark, fire beskrevne sider; 4. ”Fader vor”. Et foldet ark, to beskrevne sider.
8. Optegnelser om overtro. Hentet fra Thieles folkesagn. (Feer, Hyldemoer, Varulven, Nissen, Natravnen, Hexene, Strandvarsler). Ung skrift. Et foldet ark, to beskrevne sider.
9. Fortegnelse over modtagere af dedikationseksemplarer af Eventyr og Historier 3. Bind, december 1874. Et ark, en beskreven side.
10. ”Fra min Bordskuffe. Tanker og Optegnelser af H.C. Andersen”. Benyttet i ”’Man siger – ’” og ”Portnøglen”. Et ark, to beskrevne sider, to sider med plantegninger af. lejligheder og husfacader.
11. Prosaudkast: ”Gamle Jomfruer”. Et foldet ark, to beskrevne sider.
12. Eventyrudkast: ”Geni-Jægeren”. Et ark, en beskrevet side.
13. Prosaudkast: ”Gjører Eder Jorden underdanig! sagde Vorherre”. Et foldet ark blåt papir, tre beskrevne sider.
14. Eventyrudkast: ”Historie fra Bogverdenen”. Et ark, to sider.
15. Poetologiske tanker om historisk digtning, Walter Scott og Jean Paul. Et foldet ark, to beskrevne sider.
16. Udkast til digt om Ludvig Holberg. Et foldet, iturevet og atter sammenhæftet ark. Fire beskrevne sider, hvoraf de to sidste af Adolph Drewsen.
17. Prosaudkast: ”Holberg – Sorø”. Et ark, en beskreven side.
18. Proklamation: ”Hvilket Laug er det berømmeligste?”. Trykt i Personalhistorisk Tidsskrift 5. rk. II. 1905. Side 71-72. Et langstrankt afklippet ark, to beskrevne sider.
19. Eventyrudkast: ”Kjender du Madam Løgn!”. Et ark, en beskreven side.
20. Historisk optegnelse: ”Mikkelsmarkedet ved Kolding – Koldinghuus”. Et ark, to beskrevne sider.
21. Erindringsprosa: ”Nytaars Ny”. Benyttet i ”Portnerens Søn”. Et ark blåt papir, en beskrevet side.
22. Digteriske udkast: ”Paa Qvisten” samt digtudkast (”Der laae en Sorg i hendes Hjerte”). Tre løsark af forskellig størrelse, fem beskrevne sider: 1. ”På Qvisten”. Lystspiludkast. Et ark beskrevet på begge sider; 2. ”På Qvisten”. Prosaudkast. Et ark beskrevet på begge sider; 3. [”På Qvisten”]. Lystspiludkast. Et ark beskrevet på begge sider.
23. Prosaudkast: ”Portrætter fra Privatlivet”. Et lille ark, bagpå regnskab. To beskrevne sider.
24. Monolog om genfærd og spøgelser. Et lille ark, bagpå regnskab. To beskrevne sider.
25. Prosaudkast: ”Tilfældets Poesie”. Et ark beskrevet på begge sider, 1851.
26. Prosaudkast: ”Udsigt fra mit Vindue i Kjøbenhavn”, 1842. Delvis benyttet i ”Mit eget Eventyr uden Digtning” (1847) og ”Mit Livs Eventyr” (1855). To foldede ark, seks sider.
27. Prosaudkast om ”Verdens Store i Ringhed fødte”. Et ark blåt papir, to beskrevne sider. Skriften svært læsbar.
28. Lystspiludkast: ”Vor Søn. Lystspil i fem Akter”. Et ark, to beskrevne sider.
29. 21 forskellige udkast, der ikke har kunnet identificeres: 1. ”Recensent”. Et ark beskrevet på den ene side; 2. ”Tiden”. Et overrevet ark beskrevet på den ene side; 3. Om smag. Et ark beskrevet på den ene side; 4. Beskrivelse af foråret. Et ark beskrevet på den ene side; 5. Om koncertsangerinde Helene Magnus, efter 1871. Et ark beskrevet på begge sider; 6. ”Som Insectet flyver jeg om i Solskinnet”. Et ark beskrevet på begge sider; 7. Dialog mellem Charlotte og Poul. Et ark beskrevet på den ene side; 8. Erindring fra ”Rolighed”, 1867 samt notater om Københavns Universitet og den dødsdømte fange på Nikolaj Kirkes spir i 1669. Et ark beskrevet på begge sider; 9. Om Nikolaj Kirke og Grevens Fejde. Et ark beskrevet på den ene side; 10. Afroristisk notits. Et ark beskrevet på den ene side; 11. Fire optegnelser. Et ark beskrevet på begge sider; 12. Om Guldalderen og Charlottenborg. Benyttet i ”Oldefa’er”. Et foldet ark beskrevet på alle fire sider; 13. Notits om slotsbal. Et halvt ark beskrevet på den ene side; 14. Fragment af ansøgningsanbefaling for Madam Hanck, ca. 1864. Et ark beskrevet på den ene side; 15. Om død og udødelighed, måske 1864. Et ark beskrevet med blyant på den ene side; 16. Om en ung pige i kongens køkken. Et aflangt ark beskrevet på begge sider; 17. Opdigtet brev til teaterdirektøren samt brevudkast til en baronesse. Et aflangt, afrevet ark beskrevet på begge sider; 18. Om jordelivet. Et ark beskrevet på begge sider; 19. Prosastykke om djævle, der koger. Et ark beskrevet på den ene side; 20. Prosastykke om svenskekrigene i forhold til skandinavismen. Et ark beskrevet på begge sider.; 21. Om poeten, der bliver kritiker. Et ark beskrevet på en side.
Ophavsret
Materialet er fri af ophavsret
Indgår i
Hjem/Vesterlandske håndskrifter/Samlinger/Collin/Collin 041 kvart/Collin 041 kvart VIII
Hjem/Vesterlandske håndskrifter/Sprog/Dansk
Hjem/Vesterlandske håndskrifter/Forfatterskaber/ophav/Andersen, H.C./Tanker og optegnelser/Udkast i prosa, ikke fuldt ud daterede