Digitale samlinger

Titel
I) Samling af norske Ord [Uden angivelse af Stedet]. S. 1-150. - II) Om Sproget eller Mundarten i Tryssild Præstegjeld i Norge. S. 161-180. (Topogr. Journ. f. Norge. 23. hefte, S. 70)...
Undertitel
III) Samling af Ord, som ere brugelige i Tellemarken i Norge. S. 181-206. (Har tilhørt R. Nyerup. - IV) Exempler paa endeel paa Sneaasen brugelige Ord og Talemaader, nedskrevne i alphabetisk Orden af Svend Busk Brun. S. 211-233. (Trykt i Det norske Videnskabernes Selskabs Skrifter i det 19. Aarh. 1. Bd., 1. hefte, S. 217 ff.) Med en Anmeldelse i Dansk Literaturtidende 1814, Nr. 20). - V) Fortegnelse over de i Bogen: Sange for den Norske Bondestand af [J.] Zetlitz (2. forøgede Udg., Chria. 1812) forekommende provindsiale Udtryk. S. 235-238. - VI) Anmærkninger til [J. N.] Wilses Norske Ordbog af A... S. 243-244. - VII) Anmærkninger til E. Pontoppidans Glossarium Norvagicum, af [W. H. F.] Abrahamson. S. 249-264. - VIII) Provinsiale norske Ord og Talemaader, mest henhørende til Landvæsen og Agerdyrkning, samlede af [Chr.] Sommerfeldts Agerdyrknings-Katekismus for Norge. S. 265-276. - IX) Ord og Talemaader, som efter Smith ere egne for Trysilds Præstegjeld, fra sammes Beskr. i 25. Hefte af Topogr. Journ. S. 281-288. - X) Den norske Dale-Vise. Trykt i dette Aar. Afskrift. S. 289-328. (I-X har tilhørt O. Devegge)
Forfatter
Devegge, Ole
Anden bidragsyder
Abrahamsen, Werner Hans Frederik
Ressourcetype
tekst
Omfang
328 sider, 1 bind
Sprog
Dansk
Oprindelsesland
Danmark
Oprindelsesdato
Ukendt
Opstilling
Additamenta 108 oktav
Samling
Håndskriftsamlingen
Referencer til materialet
Krarup, Alfr. (1935): Katalog over Universitetsbibliotekets Haandskrifter, 2. Del, side 191-192.
Kommentar
Proveniens: Ole Devegge, 1811, Københavns Universitetsbibliotek, indlemmet i Det Kgl. Bibliotek i 1938.
Ophavsret
Materialet er fri af ophavsret
Indgår i
Hjem/Vesterlandske håndskrifter/Samlinger/Additamenta/Additamenta 0108 oktav
Hjem/Vesterlandske håndskrifter/Sprog/Dansk