Digital collections

Title
Efterladte Papirer. 3 vols.: Tærningkast - Drama i fire Akter
Author
Drachmann, Holger
Resource type
text
Extent
72 blade
Languages
Dansk
Country of origin
Danmark
Date created
1800-1989
Shelf mark
NKS 3495 kvart, kapsel 2, læg 2
Collection
Håndskriftsamlingen
Selected references
Nielsen, Lauritz (1943): Katalog over danske og norske Digteres Originalmanuskripter i Det Kongelige Bibliotek, side 85.
Comment
Proveniens: Indlemmet i Det Kgl. Bibliotek i 1935-36. Købt af Hr. G. Drachmann og Fru A. Gerlach.
Copyright
Materialet er fri af ophavsret
Håndskrift afdelingen Det Kongelige Bibliotek Billedet må kun bruges til det angivne formål og må ikke overdrages eller udlånes til andre formål. Ved gengivelse af motiver fra Det Kongelige Biblioteks samlinger forpligter bestilleren sig til tydeligt at angive, at proveniens er Det Kongelige Bibliotek samt afdeling. Materialet kan være lovmæssigt beskyttet, bl.a. ved lovgivningen om ophavsret. Benyttelse i strid hermed kan medføre straf- og erstatningsansvar. Hvis motiver fra Det Kongelige Biblioteks samlinger anvendes til kommercielle formål, skal der betales reproduktionsafgift. The photo may only be used for the stated purpose and may not be transferred or lent to other purposes. The reproduction of images from the Royal Library's collections requires the client to clearly indicate that the provenance is the Royal Library and the Department. The material can be legally protected, including by legislation copyright. The use contrary to this may result in criminal and liability. If the images from the Royal Library's collections used for commercial purposes must be paid reproduction fee.
Is part of
Home/Vesterlandske håndskrifter/Samlinger/NKS (Ny Kongelig Samling)/NKS 3495 kvart/Kapsel 2
Home/Vesterlandske håndskrifter/Temaer/Forfatterskaber/ophav/Drachmann, Holger/Tærningkast - Drama i fire Akter
Home/Vesterlandske håndskrifter/Sprog/Dansk