Digital collections

Title
Marineforeningen mindes sine Faldne
Creator
Henriksen, C. (15.3.1890-21.9.1966) pressefotograf
Resource type
Fotografi
Date created
1953
Topic
Bispebjerg Kirkegård
mindekranse
faldne soldater
Marineforeningen
Place
Danmark, København
Person
Sølling, E. Th., orlogskaptajn
Id
DH034992.tif
Shelf mark
Billedsamlingen. Historisk Kronologisk Samling, Danmark, 1953, 2, 4°
Comment
Datering: 29.8.1953. Forklarende artikel påklæbet bagsiden, dateret 31.8.1953 og har følgende tekst: "Marineforeningen mindedes i Gaar ved sit Jubilarstævne, som havde samlet 300 Deltagere fra hele Landet, de Søfolk, som faldt under Frihedskampen. Ved en Parade paa Flaadestationen blev der nedlagt Kranse for Søværnets Faldne, og senere paa Dagen marcherede Stævnedeltagerne med Musikkorps fra Tøjhusmuseet til Nyhavn, hvor Marineforeningens Formand, Kommandør P. Ipsen, talte og nedlagde en Krans ved Mindeankret. Ved Stævnet blev desuden talt af Næstformanden, Grosserer C. Bønnelycke, og Orlogskaptajn E. Tn. Sølling, der mødte som Stedfortræder for Chefen for Flaadestationen, Kommandør Greve. - Paa Billedet hilser Orlogskaptajnen paa 60 Aars Jubilarerne."
Related
Det Kgl. Biblioteks billedsamling
Dimension
4344 x 3576 (pixels)
Copyright
Billedet er muligvis beskyttet af loven om ophavsret
Is part of
Home/Billeder/Samlinger/Historisk Kronologisk Samling/Danmark
Home/Billeder/Samlinger/Historisk Kronologisk Samling/Danmark/1950-1960