Digitale samlinger

Titel
Marineforeningen mindes sine Faldne
Ophav
Henriksen, C. (15.3.1890-21.9.1966) pressefotograf
Ressourcetype
Fotografi
Oprindelsesdato
1953
Emne
Bispebjerg Kirkegård
mindekranse
faldne soldater
Marineforeningen
Lokalitet
Danmark, København
Person
Sølling, E. Th., orlogskaptajn
Id
DH034992.tif
Opstilling
Billedsamlingen. Historisk Kronologisk Samling, Danmark, 1953, 2, 4°
Kommentar
Datering: 29.8.1953. Forklarende artikel påklæbet bagsiden, dateret 31.8.1953 og har følgende tekst: "Marineforeningen mindedes i Gaar ved sit Jubilarstævne, som havde samlet 300 Deltagere fra hele Landet, de Søfolk, som faldt under Frihedskampen. Ved en Parade paa Flaadestationen blev der nedlagt Kranse for Søværnets Faldne, og senere paa Dagen marcherede Stævnedeltagerne med Musikkorps fra Tøjhusmuseet til Nyhavn, hvor Marineforeningens Formand, Kommandør P. Ipsen, talte og nedlagde en Krans ved Mindeankret. Ved Stævnet blev desuden talt af Næstformanden, Grosserer C. Bønnelycke, og Orlogskaptajn E. Tn. Sølling, der mødte som Stedfortræder for Chefen for Flaadestationen, Kommandør Greve. - Paa Billedet hilser Orlogskaptajnen paa 60 Aars Jubilarerne."
Relateret
Det Kgl. Biblioteks billedsamling
Dimension
4344 x 3576 (pixels)
Ophavsret
Billedet er muligvis beskyttet af loven om ophavsret
Indgår i
Hjem/Billeder/Samlinger/Historisk Kronologisk Samling/Danmark
Hjem/Billeder/Samlinger/Historisk Kronologisk Samling/Danmark/1950-1960