Digital collections

Title
Soldater tilberedende Middagsmad af deres Naturalforpleining. Et sjeldent godt Kvarteer i Felten.
Creator
Bøgh, Carl Henrik (3.9.1827-19.10.1893) maler
Bache, Otto (21.8.1839-28.6.1927) maler
Resource type
Grafik
Date created
1865
Topic
Hæren ved Danevirke
Soldaterliv
Lejrliv
Place
Tyskland, Dannevirke
Danmark, Sønderjylland.
Id
DH018291.tif
Shelf mark
Billedsamlingen. Historisk Kronologisk Samling, Danmark, 2° (1864, Krigen) 1864/5399a, 5398
Comment
To Hundrede Træsnit s. 14.
Som Illustreret Tidende Bind 5, Nr 232, 6. marts 1864.
Related
Det Kgl. Biblioteks billedsamling
Dimension
4616 x 6624 (pixels)
Copyright
Materialet er fri af ophavsret
Is part of
Home/Billeder/Samlinger/Historisk Kronologisk Samling/Danmark/1864
Home/Billeder/Samlinger/Historisk Kronologisk Samling/Danmark
Home/Billeder/Særudgivelser/1864/Det Kongelige Bibliotek
Home/Billeder/Særudgivelser/1864/Det Kongelige Bibliotek/Begivenheder