Digital collections

Title
Den danske Overkommando med General Gerlach og Stab Forsommeren 1864.
Resource type
Fotografi
Date created
1864
Topic
Overkommando
Stab
Gruppebillede
Place
Danmark, Sønderjylland
Person
Bagerste række fra venstre:
Moltke, Carl, Greve, Sekondløjtnant.
Moltke-Huitfeldt, Greve, Premierløjtnant.
Gottschalk, C.G., Premierløjtnant.
Maase, Christian Rostgaard von der (1839-1899), Premierløjtnant.
Le Maire, Abraham Louis (1836-1913), Premierløjtnant.
Westergaard, C.J., Premierløjtnant.
Midterste række fra venstre:
Dalberg, Carl Anton Sciawitsky, (1835-1924), Premierløjtnant.
Bille, Frantz Ernst, (1832-1918), Kaptajn.
Good, F.C., Ingeniørkaptajn.
Friis, Christian Laurits, (1825-1903), Stabsdyrlæge.
Bülow, V.F.G., Ritmester.
Jacobi, Frederik Ferdinand, (1830-1900), Premierløjtnant.
Keyser, F.L.J, Ingeniørkaptajn.
Forreste række fra venstre:
Ussing, V.C., Overauditør.
Schmidten, Ulrich Christian von, (1815-1886), Overkorpsintendant.
Stiernholm, Frederik Christian, (1822-1879), Oberstløjtnant.
Gerlach, Georg Daniel, (1797-1865), Generalløjtnant.
Schroll, Johannes Zeuthen, (1831-1916), Kaptajn.
Frölich, F., Orlogskaptajn.
Rørby, John, (1801-1874), Korpsstabslæge.
Arnholtz, C.C. von, Kaptajn af Ingeniørkorpset.
Id
DH015510.tif
Shelf mark
Billedsamlingen. Da. hist. bl . 8° (1864, Krigen) 1864/6346
File size
4562624bytes 4.35mb.
Dimension
1437 x 1052 (pixels)
Copyright
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Creative Commons licens
Is part of
Home/Billeder/Samlinger/Historisk Kronologisk Samling/Danske historiske blade
Home/Billeder/Særudgivelser/1864/Det Kongelige Bibliotek