Digitale samlinger

Titel
Hertz's Parabolreflektor, sender og modtager
Ressourcetype
Genstand
Emne
Fysik, Fysik, Naturvidenskab
Id
SKG_20160825_14_21_11.tif
Accessionsnummer
31518
Kommentar
Beskrivelse: Genstanden består af to dele, Hertz's parabolreflektor (Retningesender) og Hertz's parabolreflektor (Modtager). De er begge opbygget med en træskive (parabelformet) i begge ender. På ydersiden er de to træstykker samlet med en zinkplade, der er sat fast med to trælister. Senderen er på bagsiden forsynet med to ledninger, der er forbundet til et indvendigt rør, der bag glas indeholder to stænger med en lille afstand imellem. Modtageren er på bagsiden forsynet med en træskinne, der holder to indre metalstænger, som hver er forbundet til ledninger. Datering: 1950 Størrelse: 37 cm høje, 29,5 cm brede og 17,5 til 25 cm dybe Producent: Synes hjemmefremstillet Uddybende oplysninger: Hertz's parabolreflektor i to dele, en modtager- og en retningssender-del stammer fra Dansk Skolemuseum, hvor genstandene havde museumsnummer DSM 50031 og 50032. Steno Museet har nyregistreret. Hertz fandt ud af, at elektriske svingninger, der dannes ved gnist udladning, forplanter sig gennem rummet som elektromagnetiske bølger, der bevæger sig med lysets hastighed og har lysets egenskaber. Højspænding fra et induktionsapparat skaber gnister mellem to messingkugler, hvilket medfører hurtige strømninger i senderens metaldele. Herved dannes der elektromagnetiske bølger, hvis bølgelængde bl.a. afhænger af metaldelenes størrelse. Hertz kunne også registrere elektromagnetiske bølger ved hjælp af en resonator med et gnistgab, hvor der registreres mikroskopiske gnister, når resonatoren rammes af elektromagnetiske bølger med passende styrke og bølgelængde. Denne viden udnyttede han til at lave en parabol, hvor "signalet" kunne forstærkes. I en parabol samles alle lysstråler, der kommer lodrette ind i parabolen, i brændpunktet. Alle lysstråler, der går ind i parabolen igennem brændpunktet, reflekteres lodret ud. Parabolens brændpunkt kan beregnes med formlerne: Hvor parablens ligning er: y=ax^2 + bx+c er brændpunktets koordinater: x={-b}/{2*a}, y=c-{b^2-1}/{4*a} Strålerne kan f.eks. være radiosignaler eller lys, og teknikken kendes nu blandt andet fra de almindelige parabolantenner.
Hjemtaget af: Steno Museum
Relateret
Skolehistorie.au.dk
Dimension
3264 x 1836 (pixels)
Indgår i
Hjem/Billeder/Samlinger/Skolehistorie/Skolens genstande/Museere/Steno Museum