Øieblikket. Nr. 10, 1855

Nr. 7 Smaa-Bemærkninger [Kladde]

The text of the manuscript

mss

Øieblikket. Nr. 10, 1855
Nr. 7 Smaa-Bemærkninger [Kladde]

5.
Frygtelige Forhold!

Forholdet er ikke dette, at for hver Een, der i Sandhed har villet Sandhed, (hvoraf Følgen blev, at han blev et Offer) lever der 100,000 Sandselige, Verdsligsindede, Middelmaadige. Nei, Forholdet er: for hver Een, der i Sandhed har villet Sandhed, lever der – gys! – lever der 1000 Præster, som med Familie ernære sig af at forhindre de Sandselige, de Letsindige, de Verdsligsindede, de Middelmaadiges uhyre Mængde i at faae et sandere Indtryk af hiin Ene, der i Sandhed vilde Sandhed.
SV 1 XIV, 360 (Pap. XI 3 B 335,7)

Web presentation Copyright © The Royal Library, Copenhagen, 1997
All rights reserved.