Special catalogues in the Drama Collection

 

In the Drama Collection a series of special catalogues are preserved which contain detailed information about the repertories and the casts at the leading theatres in Copenhagen during the 19th and 20th centuries. To get access to these catalogues mail to kontaktbiblioteket@kb.dk giving the exact data in Danish - here listed in italics - for each volume (for further information contact The Music and Theatre Collection at phone (+45) 33 47 47 47, or by e-mail: kontaktbiblioteket@kb.dk):

 • Casino Teatret (1848-1937)
  Håndskreven registrant i 3 bind (v/ Johan Hunderup) over Casino Teatrets repertoire 1848-1937, opstillet i Musik- og Teaterafdelingen, Dramatisk Biblioteks håndbibliotek.
   
  Catalogued by season, title and cast. Only for use at the Centre for Music and Theatre.
 • Casino Teatret (1848-1937)
  Håndskreven (anonym) registrant over Casino Teatrets sufflør- og rollehefter, opstillet i Musik- og Teaterafdelingen, Dramatisk Biblioteks håndbibliotek.
  Catalogued by title. Only for use at the Centre for Music and Theatre.
 • Casino Teatret (1848-1937)
  Håndskreven (anonym) registrant over Casino Teatrets samling af rollehefter, opstillet i Musik- og Teaterafdelingen, Dramatisk Biblioteks håndbibliotek.

  Only for use at the Centre for Music and Theatre.
 • Casino Teatret (1848-1937)
  Håndskreven (anonym) registrant over Casino Teatrets repertoire og billedsamling, opstillet i Musik- og Teaterafdelingen, Dramatisk Biblioteks håndbibliotek.
  Only for use at the Centre for Music and Theatre.
 • Folketeatret (1857-ff)
  Håndskreven registrant i 3 bind (v/ Johan Hunderup) med Folketeatrets repertoire 1857-1963, opstillet i Musik- og Teaterafdelingen, Dramatisk Biblioteks håndbibliotek.

  Catalogue by season, title and cast. Only for use at the Centre for Music and Theatre.
 • Det Kongelige Teater (1874-ff)
  Håndskreven registrant i 3 bind (v/ Johan Hunderup) med Det Kongelige Teaters repertoire 1874-1963, opstillet i Musik- og Teaterafdelingen, Dramatisk Biblioteks håndbibliotek.

  Catalogue by season, title and cast. Only for use at the Centre for Music and Theatre.
 • Dagmar Teatret (1883-1937)
  Håndskreven registrant i 2 bind (v/ Johan Hunderup) med Dagmar Teatrets repertoire 1883-1933, opstillet i Musik- og Teaterafdelingen, Dramatisk Biblioteks håndbibliotek.

  Catalogue by season, title and cast. Only for use at the Centre for Music and Theatre.
 • Nørrebros Teater (1887-1956, videreført som Det Ny Scala)
  Håndskreven (ufuldendt) registrant i løsblade (v/ Johan Hunderup) med Nørrebros Teaters repertoire 1887-1956 (videreført som Det Ny Scala), opstillet i Musik- og Teaterafdelingen, Dramatisk Biblioteks håndbibliotek.

  Catalogue by season, title and cast. Only for use at the Centre for Music and Theatre.
  Moreover a compilation of expenses and incomes ("Kassebog") for A/S Det ny Nørrebros Teater during the period 20.10.1938 to 3.6.1942.
 • Forskellige københavnske varietéteatre, revyteatre og lignende (1888- 1944)
  Håndskrevne (ufuldendte) registranter i løsblade (v/ Johan Hunderup), opstillet i Musik- og Teaterafdelingen, Dramatisk Biblioteks håndbibliotek.
   
  Contains detailed information about the repertoires at these Danish theatres:
  Alexandra Teatret (1915-1917), Allé Teatret (1925-1926), Apollo Teater (1924-1944), Central Teater (1911-1912), Frederiksberg Morskabsteater (1888-1891), Frederiksberg Teater (1904-1913), Fønix Teatret (1924-1943), National 1889-1891), Røde Kro Teater (1923-1943), Scala Teater (1913-1930), Sommerevyen (Frederiksberg Morskabsteater & Nørrebros Teater, 1892-1903), Tivolis Teatersal (1909-1916).
  Catalogue by season, title and cast. Only for use at the Centre for Music and Theatre.
 • Albert Helsengreens Teater (1896-1922)
  Håndskreven (anonym) registrant i 2 bind med Albert Helsengreens teaters repertoire i form af en maskinmesterprotokol/regibog med sceneplaner, opstillet i Musik- og Teaterafdelingen, Dramatisk Biblioteks håndbibliotek.
  Cataloque by season covering the periods of 1903-1917 (vol. 1) and 1909-1914 (vol. 2). Only for use at the Centre for Music and Theatre.
 • Sønderbros Teater (1902-1931)
  Håndskreven (ufuldendt) registrant i løsblade (v/ Johan Hunderup) med Sønderbros Teaters repertoire 1902-1931, opstillet i Musik- og Teaterafdelingen, Dramatisk Biblioteks håndbibliotek.
  Catalogue by season, title and cast. Only for use at the Centre for Music and Theatre.
 • Det Ny Teater (1908-ff)
  Håndskreven registrant (v/ Johan Hunderup) med Det Ny Teaters repertoire 1908-1963, opstillet i Musik- og Teaterafdelingen, Dramatisk Biblioteks håndbibliotek.

  Catalogue by season, title and cast. Only for use at the Centre for Music and Theatre.
 • Det Ny Teater (1908-ff)
  Håndskreven (anonym) registrant med Det Ny Teaters ældre repertoire fra 1908-1966, opstillet i Musik- og Teaterafdelingen, Dramatisk Biblioteks håndbibliotek.

  Catalogue by season, title and cast. Only for use at the Centre for Music and Theatre.
 • Det Ny Teater (1908-ff)
  Håndskreven (anonym) registrant med Det Ny Teaters repertoire fra 1908-1966, opstillet i Musik- og Teaterafdelingen, Dramatisk Biblioteks håndbibliotek.

  Catalogue by title. Only for use at the Centre for Music and Theatre.
 • Maria Crone: Oversigt over de københavnske privatteatres repertoire i perioden 1919-1931
  Seddelkort og protokolkatalog over 34 københavnske privatteatres repertoire, opstillet i Musik- og Teaterafdelingen, Dramatisk Biblioteks håndbibliotek.

  Contains detailed information about the repertoires at these Danish theatres:
  Allé Teatret, Apollo Teatret, Arbejdernes Teater, Betty Nansen Teatret, Bonbonnièren, Casino Teatret, Casino's Børneteater, Casino's Lille Teater, Dagmar Teatret, Folketeatret, Friluftsteatret i Ulvedalen, Friluftsteatret (andre), Fønix Teatret, Intim Scenen, Det Intime Teater, Komediehuset, Det Lille Teater, Montmartre, Det Ny Teater, Nørrebro's Teater, Opera Comique, Over Stalden, Riddersalen, Røde Kro Teater, Scala Teatret, Sønderbro Teater, Teater Osborn, Thalia Teater, Tivoli Revyen/Tivoli Sommer Teater, Tivoli Varietè Teater, De Unges Scene, Vinterpalads Teatret.
  Moreover the repertories at these minor Danish theatres are listed:
  Admiral Geddes Gaard, Afholdsfolkenes Teater i Rantzausgade, Brønshøj Teater, Forsøgsscenen, Glyptotekets Festsal, Københavnerteatret, Musikteatret, Odd-Fellow-Palæets store sal, Studenterscenen, Valby Teatersamfund.
  Only for use at the Centre for Music and Theatre.
 • Knud Atlung: Københavnske privatteatres repertoire 1919-1944
  Maskinskreven fortegnelse over en række førende københavnske privatteatres repertoire i perioden 1919-1944, opstillet i Musik- og Teaterafdelingen, Dramatisk Biblioteks håndbibliotek.

  Catalogue by title, location of performance, author(s), translator(s), performance period(s) and number of performances. Only for use at the Centre for Music and Theatre.
 • Betty Nansen Teater (1921-1932)
  Håndskreven (ufuldendt) registrant i løsblade (v/ Johan Hunderup) med Betty Nansen Teatrets repertoire 1921-1932, opstillet i Musik- og Teaterafdelingen, Dramatisk Biblioteks håndbibliotek.

  Catalogue by season, title and cast. Only for use at the Centre for Music and Theatre.
 • Fiolteatret (1961-1986)
  Maskinskreven registrant i 2 bind (v/Betty Nielsen og Pernille Schaldemose) med Fiolteatrets repertoire 1961-1986, opstillet i Musik- og Teaterafdelingen, Dramatisk Biblioteks håndbibliotek. Kan kun benyttes på Center for Musik og Teater.

  Catalogue by  date of performance including references to relating press-reviews.