CNW 161
 1913-1915
Dig vil jeg elske, du min Styrke
Yea, I shall love Thee, Thou my vigour
CNW 162
 1913-1915
Drag, Jesus, mig dog efter dig
Oh Jesus, show me where to go
CNW 163
 1913-1914
Dybt hælder Aaret i sin Gang
Well on the wane the passing year
CNW 164
 1914
Et helligt Liv, en salig Død
A holy life, a blessed death
CNW 165
 1914
Forunderligt at sige
How wonderful to ponder
CNW 166
 1914
Fred med dig
Peace with you
CNW 167
 1913-1915
Fred og Glæde, for dem græde
Peace and pleasure, for this treasure
CNW 168
 1913-1915
Frisk op! endnu en Gang
Refresh yourself in song
CNW 169
 1914-1915
Glæden hun er født i Dag
Happiness is born today
CNW 170
 1913-1915
Guds Engle i Flok
God's angels, unite
CNW 171
 1913-1915
Guds Fred er mer end Englevagt
God's peace is more than angel guard
CNW 172
 1913-1915
Gud skal al Ting mage
God, the great creator
CNW 173
 1913-1915
Har Haand du lagt på Herrens Plov
When you take up the Master's plough
CNW 174
 1913-1915
Har nogen Lyst at kende
You want to know the seasons
CNW 175
 1913-1915
Herren siger: Er I trætte
Are you tired, says the Master
CNW 176
 1913-1915
Herrens Røst var over Vandet!
Voice of God above the ocean!
CNW 177
 1914
Hvi vil du dig saá klage
Why do you wail, complaining
CNW 178
 1913-1915
Jeg fandt en Trøst
I found support
CNW 179
 1914-1915
Jeg raaber fast, o Herre
I call out loud, oh Master
CNW 180
 1914-1915
Jeg ved et lille Himmerig
I know a little paradise