CNW 101
 1903-1904
Søvnen, opus 18 | for kor og orkester
Sleep, Opus 18 | for Choir and Orchestra
CNW 102
 1921
Fynsk Foraar, opus 42 | Lyrisk Humoreske for soli, kor og orkester
Springtime on Funen, Opus 42 | Lyrical Humoresque for Soloists, Choir and Orchestra
CNW 103
 1900
Kantate til Lorenz Frølich-Festen
Cantata for the Lorenz Frølich Celebration
CNW 104
 1901
Kantate ved Studentersamfundets Bygnings Indvielse
Cantata for the Inauguration of the Student Union Building
CNW 105
 1908
Kantate ved Universitetets Aarsfest, opus 24
Cantata for the Annual University Commemoration, Opus 24
CNW 106
 1909
Kantate til Mindefesten i Anledning af 250-Aarsdagen for Stormen paa København
Cantata for the Commemoration of the 250th Anniversary of the Storming of Copenhagen
CNW 107
 1908-1909
Kantate ved Aarhus Landsudstillings Aabnings-Højtidelighed 1909
Cantata for the Opening Ceremony of the National Exhibition in Aarhus 1909
CNW 108
 1909
Kantate til Mindefesten for P.S. Krøyer
Cantata for the Commemoration of P.S. Krøyer
CNW 109
 1915
Franz Neruda in Memoriam | Prolog
Franz Neruda in Memoriam | Prologue
CNW 110
 1917
Hymne til Mindefesten paa Niels W. Gades 100-Aarsdag
Hymn for the Commemoration of the Niels W. Gade Centenary
CNW 111
 1917
Kantate ved Grosserer-Societetets Hundredaarsfest, opus 31
Cantata for the Centenary of the Chamber of Commerce, Opus 31
CNW 112
 1929
Kantate ved Polyteknisk Læreanstalts 100 Aars Jubilæum
Cantata for the Centenary of the Polytechnic College
CNW 113
 1929
Hymne til Kunsten
Hymn to Art
CNW 114
 1930
Kantate ved Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelses 50-Aars Jubilæum
Cantata for the Fiftieth Anniversary of the Society for the Education of Young Merchants
CNW 115
 1930
Digtning i Sang og Toner ved Svømmehallens Indvielse
Poetry in Song and Music for the Inauguration of the Public Swimming Baths
CNW 116
 1890
Solnedgang, opus 4.1 (Svømmende Skyer, dejlige Cyclader)
Sunset, Opus 4.1
CNW 117
 1892
I Seraillets Have, opus 4.2 (Rosen sænker sit Hoved tungt af Dug og Duft)
In Seraglio Garden, Opus 4.2
CNW 118
 1892
Til Asali, opus 4.3 (Før drømte jeg fast hver eneste Nat)
To Asali, Opus 4.3
CNW 119
 1892
Irmelin Rose, opus 4.4 (Se, der var en Gang en Konge)
Irmelin Rose, Opus 4.4
CNW 120
 1892
Har Dagen sanket al sin Sorg, opus 4.5
If day has gathered all its woe, Opus 4.5