CNW Coll. 22
 1922-1927
Bidrag til "Tillæg til Folkehøjskolens Melodibog"
Contribution to 'The Folk High School Melody Book, Supplement'
CNW Coll. 23
 1921-1927
Bidrag til "Folkehøjskolens Melodibog" (1928)
Contribution to 'The Folk High School Melody Book' (1928)
CNW Coll. 24
 1929
Tre Motetter, opus 55
Three Motets, Opus 55
CNW Coll. 25
 1929
To Skolesange
Two School Songs
CNW Coll. 26
 1930
Bidrag til "60 danske Kanoner"
Contribution to '60 Danish Canons'
CNW Coll. 27
 1906-1908
Enstemmige Sange til Brug for Højskoler, Gymnastik og Skytteforeninger
Songs for Voices in Unison for Use in Folk High Schools and Gymnastics and Rifle Clubs