CNW Coll. 2
 1893
Viser og Vers af J.P. Jacobsen, opus 6
Songs and Verses by J.P. Jacobsen, Opus 6
CNW Coll. 3
 1892-1893
Lieder von J.P. Jacobsen
Songs by J.P. Jacobsen
CNW Coll. 4
 1895-1896
Seks sange til tekster af Ludvig Holstein, opus 10
Six Songs to Texts by Ludvig Holstein, Opus 10
CNW Coll. 5
 1901-1907
Strofiske Sange, opus 21
Strophic Songs, Opus 21
CNW Coll. 6
 1907-1908
Fire sange fra Ludvig Holsteins skuespil "Tove"
Four Songs from Ludvig Holstein's Play 'Tove'
CNW Coll. 7
 1907-1908
Fem sange fra Lauritz Christian Nielsens skuespil "Willemoes"
Five Songs from Lauritz Christian Nielsen's Play 'Willemoes'
CNW Coll. 8
 1913
Bidrag til "Danske Korsange"
Contribution to 'Danish Choir Songs'
CNW Coll. 9
 1914-1915
Bidrag til "En Snes danske Viser" (1915)
Contribution to 'A Score of Danish Songs' (1915)
CNW Coll. 10
 1913-1915
Salmer og aandelige Sange | Halvhundred nye Melodier for Hjem, Kirke og Skole
Hymns and Spiritual Songs | Nearly fifty melodies for homes, church and school
CNW Coll. 11
 1914-1916
Bidrag til "En Snes danske Viser" (1917)
Contribution to 'A Score of Danish Songs' (1917)
CNW Coll. 12
 1914-1916
Bidrag til "Nye Melodier til de nyere Sangtekster i Johan Borups Dansk Sangbog"
Contribution to 'New Melodies to the Latest Song Texts for Johan Borup's Danish Songbook
CNW Coll. 13
 1917-1919
Tre sange fra Adam Oehlenschlägers skuespil "Aladdin eller Den forunderlige Lampe"
Three Songs from Adam Oehlenschläger's Play 'Aladdin or the Wonderful Lamp'
CNW Coll. 14
 1917-1919
To aandelige Sange
Two Spiritual Songs
CNW Coll. 15
 1917-1921
Tyve folkelige Melodier
Twenty 'folkelige' Melodies
CNW Coll. 16
 1922
Fire folkelige Melodier
Four 'folkelige' Melodies
CNW Coll. 17
 1921-1922
Bidrag til "Folkehøjskolens Melodibog" (1922)
Contribution to 'The Folk High School Melody Book' (1922)
CNW Coll. 18
 1921-1923
Bidrag til "Folkehøjskolens Melodibog" (ca. 1923)
Contribution to 'The Folk High School Melody Book' (c. 1923)
CNW Coll. 19
 1923-1924
Bidrag til "Melodier til Sangbogen 'Danmark'"
Contribution to 'Melodies for the Songbook "Denmark"'
CNW Coll. 20
 1923-1926
Ti danske Smaasange
Ten Little Danish Songs
CNW Coll. 21
 1926
Bidrag til "Nye Melodier til Johan Borups Dansk Sangbog"
Contribution to 'New Melodies for Johan Borup's Danish Songbook'