CNW 21
 1925
Musik til Harald Bergstedts friluftsspil "Ebbe Skammelsen"
Music for Harald Bergstedt's Open-Air Play 'Ebbe Skammelsen'
CNW 22
 1929
Sang til Vilhelm From Bartrumsens skuespil "Fra Rold til Rebild"
Song for Vilhelm From Bartrumsen's Play 'From Rold to Rebild'
CNW 23
 1930
Musik til Sophus Michaëlis' skuespil "Amor og Digteren" | Festspil
Music for Sophus Michaëlis's Play 'Cupid and the Poet' | Festival Play
CNW 24
 1931
Musik til "Grundtvig-Paaske-Aften"
Music for a 'Grundtvig Easter Evening'
CNW 25
 1889-1894
Symfoni nr. 1, opus 7
Symphony No. 1, Opus 7
CNW 26
 1901-1902
Symfoni nr. 2, opus 16 | De Fire Temperamenter
Symphony No. 2, Opus 16 | The Four Temperaments
CNW 27
 1910-1911
Symfoni nr. 3, opus 27 | Sinfonia espansiva
Symphony No. 3, Opus 27
CNW 28
 1914-1916
Symfoni nr. 4, opus 29 | Det uudslukkelige
Symphony No. 4, Opus 29 | The Inexstinguishable
CNW 29
 1920-1922
Symfoni nr. 5, opus 50
Symphony No. 5, Opus 50
CNW 30
 1924-1925
Symfoni nr. 6 | Sinfonia semplice
Symphony No. 6
CNW 31
 1887
Andante tranquillo e Scherzo | for strygeorkester
| for String Orchestra
CNW 32
 1888-1889
Suite for strygeorkester, opus 1
Suite for String Orchestra, Opus 1
CNW 33
 1888
Symfonisk Rhapsodi | for orkester
Symphonic Rhapsody | for Orchestra
CNW 34
 1903
Helios, opus 17 | Ouverture for orkester
Helios, Opus 17 | Overture for Orchestra
CNW 35
 1907-1908
Saga-Drøm, opus 39 | for orkester
Saga Dream, Opus 39 | for Orchestra
CNW 36
 1910
Ved en ung Kunstners Baare | for strygeorkester
At the Bier of a Young Artist | for String Orchestra
CNW 37
 1912
Nærmere Gud til dig | Parafrase for blæseorkester
Nearer My God to Thee | Paraphrase for Wind Band
CNW 38
 1917-1918
Pan og Syrinx, opus 49 | Naturscene for orkester
Pan and Syrinx, Opus 49 | Pastoral Scene for Orchestra
CNW 39
 1927
Rhapsodisk ouverture | En fantasirejse til Færøerne
Rhapsody Overture | An Imaginary Journey to the Faroe Islands
CNW 40
 1928
Bøhmisk-Dansk Folketone | Parafrase for strygeorkester
Bohemian-Danish Folk Song | Paraphrase for String Orchestra