CNW 341
 1913
Skummende laa Havet
Foaming high, the waters rushed heavily ashore
CNW 342
 1913
Danmark, du kornblonde Datter
Denmark, ye corn-golden daughter
CNW 343
 1929
Blomsterstøv fra Blomsterbæger
Flower pollen from profusion
CNW 344
 1929
Nu er for stakket Tid forbi
It's over for a short respite
CNW 345
 1929
Afflictus sum, opus 55.1
CNW 346
 1929
Dominus regit me, opus 55.2
CNW 347
 1929
Benedictus, benedictus Dominus, opus 55.3
CNW 348
 1906
Sidskensang (Du er, min Tro, en underlig Pog)
Siskin Song
CNW 349
 1907
Serenade (Gerne vi lytter, naar Strængene bringer)
Serenade
CNW 350
 1907
Kom, Gudsengel, stille Død
Come, God's angel, silent death
CNW 351
 1923-1924
Der er et yndigt Land
A fair and lovely land
CNW 352
 1924
Sjølunds Sangere (Paa Sjølunds fagre, sommerskønne Ø)
Zealand Singers
CNW 353
 1926
Vaaren – Vaaren er i Brudd!
Springtime, springtime breaking through
CNW 354
 1931
Sang for femstemmigt blandet Kor ved Dansk Ligbrændingsforenings Jubilæum den 23de marts 1931 (Af Flamme blev du avlet)
Song for Five-Part Mixed Choir for the Jubilee of the Danish Cremation Society on 23 March 1931
CNW 355
 1886-1888
Byd mig at leve
Bid me to live
CNW 356
 1887
Længsel (I hvor jeg end slaar Øiet hen)
I Love My Jean
CNW 357
 1887
Det bødes der for i lange Aar
You suffer throughout an age of pain
CNW 358
 1886-1888
Til Asali (Før drømte jeg fast hver eneste Nat)
To Asali
CNW 359
 1908
Aftenstemning (Alt Skoven sig fordunkler)
Evening
CNW 360
 1909
Til Snapsen i "Bel Canto" (Endskønt jeg ganske sikkert ved)
To the Schnapps in 'Bel Canto'