CNW 321
 1926
Vinden er så føjelig
Winds are so employable
CNW 322
 1926
Mit hjem, hvor mine fædres fjed
My home, where my forefathers' tread
CNW 323
 1926
Der er en gammel rønne
There is a hoary hovel
CNW 324
 1926
Om strømmen mod dig bruser
If torrents rush against you
CNW 325
 1927
Dansk Vejr (Sus af Vind og Bølgeslag)
Danish Weather
CNW 326
 1928
Den trænger ud til hvert et sted
It's spreading everywhere with us
CNW 327
 1928
Jeg gik i marken og vogtede får
Out in the fields I was watching the sheep
CNW 328
 1928
Apostlene sad i Jerusalem
Apostles convened in Jerusalem
CNW 329
 1928
Guldfloden (Der strømmer en Flod mod det evige Hav)
River of Gold
CNW 330
 1929
Vi Jyder (Vi er Jyder, Børn af Landet)
We of Jutland
CNW 331
 1929
Tanker skal tændes og skride
Thoughts must be lit, then exceeded
CNW 332
 1929
Hjemstavn (Jeg vandrer over mine Fædres Jord)
Homecoming
CNW 333
 1929
Der går et stille tog
A silent file will reach
CNW 334
 1929
Fremtidens Land!
Country to come!
CNW 335
 1929
Det är höst
Autumn's near
CNW 336
 1929
Danmark, nu blunder den lyse Nat
Denmark, now slumbers the Northern night
CNW 337
 1930
Gensyn (Hvor blev den Blomst, som fyldte)
Retrospect
CNW 338
 1928-1929
Island
Iceland
CNW 339
 1886-1888
I Seraillets Have (Rosen sænker sit Hoved tungt af Dug og Duft)
In Seraglio Garden
CNW 340
 1913
I Maaneskin titter
As moonlight entrances