CNW 281
 1886-1888
Den gamle Skovvei huer mig vel
The ancient woodland road I like well
CNW 282
 1887-1889
Alle de voksende Skygger
All the developing shadows
CNW 283
 1888
Angst (Hold fastere omkring mig)
Anxiety
CNW 284
 1890
En svunden Dag
A bygone day
CNW 285
 1891
I Drømmenes Land (Det er herligt at leve i Drømmenes Land)
The Realm of Dreams
CNW 286
 1893
Aldrig hans Ord kan jeg glemme!
Ne'er may his words be forsaken!
CNW 287
 1893
Solnedgang (Svømmende Skyer, dejlige Cyclader)
Sunset
CNW 288
 1906
Fædrelandssang (Du danske mand! af al din magt)
Danish Patriotic Song
CNW 289
 1906
Jeg synes om din lette Gang
I truly like your easy gait
CNW 290
 1909
Afholdssangen (Frem til Frihed til Lys og til Lykke)
Temperance Song
CNW 291
 1909
De unges Sang (Vi fik ej under Tidernes Tryk)
Song of the Young
CNW 292
 1910
Halloges Sang (Min Hjelm er mig for blank og tung)
Halloge's Song
CNW 293
 1911
Børnehjælpsdagens Sang (Vi Børn, vi Børn, vi vaagner)
Child Welfare Day Song
CNW 294
 1913
Katholsk Ungdomssang (Velsignet være du, vor Herre, Gud)
Catholic Song of Youth
CNW 295
 1914
Fredlys din Jord, Du danske Mand!
Preserve your soil, each Danish man!
CNW 296
 1914
Hjemvee (Underlige Aftenlufte!)
Homesickness
CNW 297
 1913-1914
Stille, Guds Folk, o bøj dig ned
Silent, people of God, oh you bend down
CNW 298
 1913-1915
O, Du Guds Lam! med Korsets Skam
Oh, lamb of God! with the cross of shame
CNW 299
 1915
Som Dug paa slagne Enge
As dew on grassy acre
CNW 300
 1915
Est du modfalden, kære Ven
Are you discouraged, dearest friend