CNW 261
 1922
Nu skal det åbenbares
This is the revelation
CNW 262
 1924
Jeg ved en Lærkerede
Two larks in love have nested
CNW 263
 1923-1924
Solen er saa rød, Mor
Look! the sun is red, mum
CNW 264
 1923-1924
Tyst som Aa i Engen rinder
Silent as a stream's meander
CNW 265
 1924
Spurven sidder stum bag Kvist
Sparrows hushed behind the bough
CNW 266
 1924
Den Spillemand spiller paa Strenge
The fiddler is playing his fiddle
CNW 267
 1923-1924
Naar Smaabørn klynker ved Aftentide
When babies whimper before the candle
CNW 268
 1924
Grøn er Vaarens Hæk
Springtime hedge is green
CNW 269
 1924
Jeg lægger mig saa trygt til Ro
In peace, I lay me down to sleep
CNW 270
 1923-1924
O, hvor jeg er glad i Dag!
Oh, how glad I am today!
CNW 271
 1925-1926
Den danske Sang er en ung, blond Pige
The Danish song is a fair young maiden
CNW 272
 1924-1925
Jens Madsen å An-Sofi (Jens Madsen wa en Feskermand)
Jock Miller and Anne Marie
CNW 273
 1924-1925
Wo Dætter (Hun æ så møj en hwalle Piig)
Our Daughter
CNW 274
 1924
Den jenn å den anden (Den jenn ska studier bådde Græsk å Latin)
The One and the Other
CNW 275
 1913
Æ Lastræ (Mi Håsbond wa en piinwon Rad)
The Haypole
CNW 276
 1886-1888
Til mit Hjertes Dronning (Skal vi vandre en Stund)
To the Queen of my Heart
CNW 277
 1886-1888
Serenade (See! Luften er stille)
Serenade
CNW 278
 1886-1888
Tag jer iagt for Anna (I Knøse! tag, det raader jeg)
Bonnie Ann
CNW 279
 1886-1888
Min Sjæl er mørk
My soul is dark
CNW 280
 1886-1888
Vejviseren synger (Tilfjelds over Bygden staar min Hu)
The Song of the Guide