CNW 241
 1921
Morgendug, der sagte bæver
Morning dew that slightly trembles
CNW 242
 1921
Jord, i hvis favn
Earth, whose embrace
CNW 243
 1919
Den store Mester kommer!
The greatest master cometh
CNW 244
 1919
Der sad en fisker så tankefuld
There sat a fisherman deep in thought
CNW 245
 1919
St. St. Blicher (Hedelærken, den liden fugl)
Steen Steensen Blicher
CNW 246
 1921
Dér, hvor vi stred og sang
Where we would fight and sing
CNW 247
 1921
Når somrens sang er sungen
When summer song is finished
CNW 248
 1921
De snækker mødtes i kvæld på hav
The barques would meet on a sunset wave
CNW 249
 1921
Naturens ædle dyrker
The noble nature student
CNW 250
 1917
Tunge, mørke natteskyer
Heavy, gloomy clouds of night
CNW 251
 1918-1921
Som dybest Brønd gir altid klarest Vand
Like purest waters rise from deepest spring
CNW 252
 1921
Det danske Brød paa Sletten gror
The Danish bread, it grows on plains
CNW 253
 1917
Udrundne er de gamle Dage
Gone are the days, they're past and olden
CNW 254
 1921
Betragt mit svage spind
Behold my web, how frail
CNW 255
 1919
Frihed er det bedste guld
Freedom is the purest gold
CNW 256
 1921
Nu lyser Løv i Lunde
The greenwood leaves are light now
CNW 257
 1921
Syndfloden (Når nat udvælder fra sorten sky)
The Flood
CNW 258
 1922
Lær mig, nattens stjærne
Teach me, star, precisely
CNW 259
 1922
Sangen har lysning
Singing illumines
CNW 260
 1922
Hvad synger du om så højt i det blå?
Of what do you sing