CNW 201
 1913-1915
Vor Herre, han er en Konge stor
The Lord is a king, immensely great
CNW 202
 1914
De Refsnæsdrenge, de Samsøepiger
The boys of Refsnaes, the girls of Samsoe
CNW 203
 1914
Ud gaar du nu paa Livets Vej
Now you must find your path in life
CNW 204
 1913
Pigerne inde i Skoven (I Skyggen vi vanke)
Maids in the Wood
CNW 205
 1914
Hjemvee (Underlige Aftenlufte!)
Homesickness
CNW 206
 1914
Naar Odin vinker
As Odin beckons
CNW 207
 1914
Vender sig Lykken fra dig
Fortune has lately left you
CNW 208
 1914
Vor Verden priser jeg tusindfold
Our earth I magnify thousandfold
CNW 209
 1914
Rosen blusser alt i Danas Have
Rose is blooming now in Dana's borders
CNW 210
 1914
Sov ind, mit søde Nusseben!
Sleep tight, my ducky little dear
CNW 211
 1914
Farvel, min velsignede Fødeby!
Farewell, my respectable native town
CNW 212
 1914
Jeg bærer med Smil min Byrde
I take with a smile my burden
CNW 213
 1914
Nu er Dagen fuld af Sang
Now the day is full of song
CNW 214
 1916
Nu er da Vaaren kommen
At last the spring's upon us
CNW 215
 1916
Hvor sødt i Sommer-Aftenstunden
How sweet, as summer day is fading
CNW 216
 1916
Tidt er jeg glad, og vil dog gerne græde
Oft am I glad, still may I weep from sadness
CNW 217
 1916
Min lille Fugl, hvor flyver du
My little bird, where do you fly
CNW 218
 1916
Hun mig har glemt! min Sorg hun ej see!
Forget she did! my woe is in vain!
CNW 219
 1916
Højt ligger paa Marken den hvide Sne
Snow covers the field, oh so deep and white
CNW 220
 1914
Nu springer Vaaren fra sin Seng
Now, spring is leaping out of bed