Hvad kan jeg ikke låne?

Du kan ikke hjemlåne følgende:

 • Bøger udgivet for mere end 100 år siden
 • Alle bøger fra Det Kongelige Biblioteks Danske Samlinger
 • Alle bøger opstillet i håndbogssamlinger og på læsesale
 • Kostbare, sjældne og uhåndterlige bøger
 • Specielle materialetyper f.eks.
  • Manuskripter
  • Kort
  • Billeder

Du har mulighed for at se de bøger og andet materiale, som ikke kan hjemlånes, på læsesalene i Diamanten eller i de håndbogssamlinger, hvor de er opstillet. 

Se mere under Låneregler.