Gebyrer og erstatning

Gebyrets størrelse afhænger af antal lånte bøger eller andet materiale.

  • Ved aflevering 8-30 dage efter afleveringsdato er gebyret 25 kr. pr. enhed (udsendelse af 1. rykker pr. mail).

  • Ved 31 dage eller mere stiger gebyret til 50 kr. pr. enhed (udsendelse af 2. rykker pr. mail).

  • Hvis du ikke betaler de skyldige gebyrer, sendes yderligere to rykkere og derefter en faktura på det skyldige beløb.

  • Ved erstatningssager af Det Kgl. Biblioteks egne materialer skal du betale genanskaffelsesprisen for materialet* (kendes denne ikke, betales der i stedet et fast beløb), og der tillægges et regningsgebyr på 150 kr. pr. erstatningssag - dette gælder dog ikke for biblioteker.

  • Erstatning af materialer indlånt fra andre biblioteker prissættes individuelt afhængigt af erstatningskrav fra ejerbiblioteket.

  • Er det skyldige beløb på 200 kr. eller derover, udelukkes du fra hjemlån og fornyelser af allerede lånt materiale, indtil betaling har fundet sted.

  • Ved tilbagelevering af tidligere erstattet materiale, tilbagebetaler biblioteket bogens erstatningspris (ikke regningsgebyret på 150 kr.)

*Anskaffelsespris baseret på et identisk eksemplar.