Vederlag for diverse serviceydelser

Københavns Universitet / RUC - Studerende og ansatte

 • Materialer skaffet fra Danmark og andre lande er gratis

Private lånere 

 • Private lånere opkræves et vederlag på 100 kr for materialer skaffet fra udlandet.

Medicinske Fagbiblioteker:

 • Postforsendelse af bøger kr 50 pr. bog.
 • Fremsendelse af fysiske kopier kr 3 pr. side.
 • Indlån fra Danmark gratis.
 • Indlån fra udlandet kr 100 pr. bog/artikel.
 • Alle vederlag vil blive opkrævet kvartalsvis ved fremsendelse af faktura.

Forskningsinstitutioner

 • Postforsendelse af bøger kr 50 pr. bog.
 • Fremsendelse af kopier enten fysiske eller digitale kr 3 pr side.
 • Indlån fra Danmark gratis.
 • Indlån fra udlandet kr 100 pr. bog/artikel.
 • Opkrævning af vederlag for indlån sker som hidtil. Andre vederlag vil blive opkrævet kvartalsvis ved fremsendelse af faktura. 

 Firmaer

 • Postforsendelse af bøger kr 50 pr. bog.
 • Fremsendelse af kopier enten fysiske eller digitale kr 3 pr side.
 • Indlån fra Danmark kr 50 pr. bog/artikel.
 • Indlån fra udlandet kr 200 pr. bog/artikel.
 • Opkrævning af vederlag for indlån sker som hidtil. Andre vederlag vil blive opkrævet kvartalsvis ved fremsendelse af faktura.

Andre lånerkategorier betaler som hidtil for serviceydelser. Evt. spørgsmål vedr. disse vederlag bedes rettet til kontaktbiblioteket