Litteratursøgning, emneforespørgsler og andre dokumentationsopgaver mod betaling

Københavns Universitetsbibliotek (KUB)
Københavns Universitetsbibliotek udfører søgninger inden for bibliotekets fagområder. Søgningerne udføres hovedsagelig i databaser, som rummer tidsskriftartikler.

  • Biblioteket formulerer søgestrategi ud fra de oplysninger om emne og formål med søgningen, som kunden giver.
  • Resultatet af søgningen er en referenceliste, ikke selve artiklerne.
  • Referencelisten indeholder typisk oplysninger om forfatter, titel, kilde og ofte en sammenfatning (abstract).

Priser 
Prisen for en søgning af op til 30 minutters varighed og op til 100 referencer er 225 kr. Der betales pr. database. Hvis prisen bliver højere end 225 kr pr. database, bliver kunden kontaktet forinden.

Abonnementsordning
Grundprisen dækker formulering af søgestrategi og tilretning af søgningen samt levering af søgeresultat en gang om måneden i 12 måneder. Herfor betales 6.000 kr. 
Hvis abonnementet fortsættes ud over det første år, falder prisen til 4.000 kr med mindre der kommer væsentlige ændringer.

Andre dokumentationsopgaver og emneforespørgsler
Bibliotekets publikumsservice bygger på princippet hjælp til selvhjælp. Hvis det ønskes, kan Københavns Universitetsbibliotek udføre dokumentationsopgaver og emnesøgninger mod betaling.

  • Timesatsen er 430 kr
  • Hasteopgaver løses ved tillæg på 50%

Førend en opgave udføres, skal der foreligge en skriftlig aftale om opgavens omfang, herunder en prisfastsættelse.

Nationalbiblioteket
Nationalbiblioteket tilbyder forskellige emnesøgningsopgaver, besvarelse af forespørgsler mm. 

  • Timesatsen er 430 kr
  • Hasteopgaver løses ved tillæg på 50%