Jødedommen og rabbinsk litteratur

Alle centrale jødiske kildetekster - på originalsprogene og i oversættelse - står opstillet i referencesamlingerne på Læsesal E Vest i Den Sorte Diamant (opstillingssignatur DU-DY). For eksempel findes her flere forskellige udgaver og oversættelser af Talmud og anden rabbinsk litteratur, bønnebøger etc. sammen med en mindre samling håndbøger.

I bibliotekets samlinger indgår også mange af de klassiske ældre udgaver og oversættelser af forskellige midrasher (midrashim, rabbinske kommentarer til den hebraiske Bibel). Disse er normalt opstillet i de lukkede magasiner, men kan bestilles i REX til læsesalsbrug. Som indføring til de forskellige udgaver, og disses indbyrdes forhold, anbefales Günter Stemberger: Introduction to the Talmud and Midrash. Hebrew Union College i Jerusalem har desuden udgviet en online-bibliografi vedrørende midrasher.

Kildetekster (Bibler og anden religiøs litteratur), som er trykt i Danmark, indgår i de Danske Samlinger, mens udenlandske tryk (anset sprog) fra 1500-1950 indgår i Nationalbibliotekets forskellige samlinger. En stor del af bøgerne på hebraisk og jiddisch i den sidstnævnte samling er gennem årene blevet overført til Judaistisk Samling, som også er ansvarlig for håndskrifter, inkunabler og postinkunabler på hebraisk og jiddisch. Alle materialer (undtaget håndskrifter og inkunabler) søges og bestilles i REX, enten i transskription eller med originalalfabeter. For den som ønsker en overblik (nu delvist forældet, men stadi interessant) over den gamle Udenlandske Samlings oprindelige indhold, er en god indgang de gamle håndskrevne systematiske kataloger i foliantbind, som står opstillet i Info-salen (i den gamle Holm-bygning) på Slotsholmen. De mest relevante kataloger er 3, -255; 28, -190; 91, -292 (Jødisk teologi); og 6, -18; 33, -46; 100, 63 (Jødisk ret).