Jødisk kultur og historie i Nationalbiblioteket

Forfatter: Eva-Maria Jansson

I Nationalbibliotekets samlinger findes bøger, tidsskrifter, aviser og andre materialetyper, som har relevance for studiet af jødisk kultur og historie, for eksempel af relevans for følgende temaer (se links til venstre):

Dansk-jødisk kultur og historie: Hvilke kilder og andre materialer findes der til den dansk-jødiske historie og hvordan finder man frem til den dansk-jødiske kultur før og nu?

Jødedommen:  Jødedommen som religion er righaltig repræsenteret i Nationalbibliotekets samlinger, men hvordan finder man frem til en moderne udgave af Talmud eller en siddur (den jødiske bønnebog)?

Jødisk kultur og historie udenfor Danmark: Hvis man vil læse I.B. Singer på jiddisch eller Yoram Kaniuk på hebraisk - men også få et billede af de samfund som danner baggrund for disse to (eller andre) forfatterskaber - hvad gør man?

Genealogi (slægtsforskning): Når man vil vide mere om sine jødiske tipoldeforældre som kom fra Litauen i slutningen af 1800-tallet og det samfund de forlod ....

NB! Alle Det Kongelige Biblioteks trykte materialer (bøger, aviser, tidsskrifter, noter) og billeder (fotografier, portrætter) skal altid - uanset sprog - primært søges og bestilles i REX (for adgang til musik- og billedsamlingerne, vælg "Nationalbiblioteket").

Mere information om hvordan du finder oplysninger om jødisk historie og kultur finder du via følgende link:
Judaistisk Samling

Har du spørgsmål og/eller har du brug for vejledning? Skriv til kontaktbiblioteket@kb.dk!