Dansk-jødisk kultur og historie

Bøger, tidsskrifter m.m. på dansk og andre sprog, f. eks. hebraisk og jiddisch, som er trykt i Danmark (inkl. tidl. besiddelser) og/eller stammer fra jødiske menigheder, foreninger og andre sammenslutninger i Danmark (ca. 1700 - ) har været underlagt pligtsafleveringsloven og indgår i de Danske Samlinger, deriblandt Småtrykssamlingen, og kan - med mindre biblioteket har dubleteksemplarer - kun bestilles til Det Kongelige Biblioteks læsesale og centre. Bøger etc. om dansk-jødiske forhold, som er trykt udenfor Danmark, er normalt til hjemlån, med mindre der er tale om tryk fra før 1900, skrøbelige og/eller sjældne eksemplarer.

Andre kilder til dansk-jødisk historie er breve og arkivalier. Håndskriftsafdelingen er Det Kongelige Biblioteks hovedsamling for privatarkiver, og her befinder sig arkiver og breve fra personer, hvis virke kan have haft indflydelse over dansk-jødiske forhold. Det måske mest kendte dansk-jødiske privatarkiv, rabbiner David Simonsens Arkiv, varetages af Judaistisk Samling.

Udover tryk og arkivalier kan også andre materialetyper indholde information af interesse. Musiksamlingerne indeholder værker - manuskripter og tryk - af dansk-jødiske komponister (f.eks. Dan Fogs samling, hvor Supplement 7 indeholder jiddische noder og materialer fra Chaim Ritterband og M. Beresowsky); i Dramatisk Bibliotek kan indgå teatermanuskripter med værker af dansk-jødiske forfattere samt manuskripter og anden dokumentation vedrørende opførelser på danske teatre. 

Endelig har biblioteket store samlinger af billeder, som dokumenterer personer og begivenheder i Danmark og udlandet. For en oversigt henvises til Billedsamlingen (og herunder Portrætsamlingen). Samlingerne i Museet for dansk bladtegning afspejler samfundsdebatten igennem politiske karikaturer etc.

For en bibliografi (inkl. filmer mm.) dækkende dansk-jødiske forhold, henvises til The Jews of Denmark - a Bibliography, sammenstillet og venligst tilgængeliggjort af Shlomy Raiskin, Petach Tikva, Israel (2006).