Over grænsen

Forbindelser mellem dansk og tysk musikliv 1760 - 1914

Sproglige og kulturelle/kunstneriske forbindelser mellem tysk og dansk kulturområde har været fremtrædende så langt tilbage som kulturhistorien rækker.

Talrige danske kunstnere er rejst til Tyskland på dannelsesrejser og vendt hjem med varige og stærke indtryk, ligesom tyske kunstnere i kortere eller længere tid har slået sig ned i Danmark og derved bidraget til en styrkelse af dansk kultur, men også til internationalisering af dent nationale kulturmiljø.

Dette gælder i høj grad også inden for musikken, hvor komponister og musikere nord og syd for den dansk-tyske grænse gensidigt har påvirket og inspireret hinanden. Naturligvis er påvirkningen fortrinsvis gået fra syd mod nord, og dansk musik og musikliv har gennem tiderne nydt godt af de impulser der kom sydfra og som var med til at holde den provinsialisme i ave, som naturligt har været en følge af Danmarks størrelse og beliggenhed.

Ikke mindst perioden 1760-1914, som udstillingen Over Grænsen dækker, var rig på sådanne forbindelser mellem de to kulturer, der begyndte med at en række markante tyske komponister som Johann E. Hartmann, J.A. Scheibe, F.L.Ae Kunzen og J.A.P. Schulz opholdt sig i Danmark og alle bidrog til etableringen af det lidt vage begreb ”den danske tone”, og gik frem til Carl Nielsen, der med sit angiveligt særlige danske tonesprog forsøgte at etablere sig som navn i Tyskland.

 

Udstillingen er tilrettelagt af Inger Sørensen, Anne Ørbæk Jensen og Claus Røllum-Larsen i samarbejde med Niels Krabbe.
Udstillingskoordinator og -arkitekt: Christina Back.
Grafisk design: Rasmus Koch
Webtilrettelæggelse: Torben Kjærgaard

Udstillingen blev vist i maj-juli 2004 i Paulinerkirche i Göttingen under titlen Wahlverwandtschaften som et samarbejde mellem Niedersächsiche Staats- und Universitätbibliothek, Göttingen, Det Kongelige Bibliotek, København og Danmarks Pædagogiske Bibliotek, København. Hertil blev udgivet et katalog, designet af Henriette Willerup med tekster oversat af Monika Wesemann.

En tilrettet version af udstillingen blev vist fra februar til april 2007 i Det Kongelige Bibliotek, København med titlen Over Grænsen, igen i et samarbejde med Danmarks Pædagogiske Bibliotek.