Over Grænsen

Forbindelser mellem dansk og tysk musikliv 1760 - 1914

En webpræsentation af en række udvalgte emner, der belyser forholdet mellem tysk og dansk musikliv i perioden 1760 til 1914 og de mange inspirationer, der kom sydfra eller som danskere hentede i det store naboland.