Niels W. Gades udkast til organisationsplan for Københavns Musikkonservatorium

Musikkonservatorierne i Leipzig og København
Musikkonservatorierne i Leipzig og København
Privateje

Københavns Musikkonservatorium blev åbnet 1. januar 1867 med J.P.E. Hartmann, H.S. Paulli og Niels W. Gade som direktører. Her ses Gades organisationsudkast, hvoraf der fremgår, at der skulle undervises i de samme fag som på konservatoriet i Leipzig.