Tysk over for dansk kultur

Gennem det meste af perioden lurede der en konflikt mellem dansk og tysk kultur. Samtidig spillede tysk kultur også en afgørende rolle i Danmark. Modsætningen kom til udtryk allerede i slutningen af 1700-tallet, og den var fokuseret på det tyske sprog, mens tysk musik og tyske musikere var populære. Alligevel kom konflikten til at gå ud over tyske musikværker, de fleste dog af tekstlige og generelt kulturelle grunde, for netop sproget betød meget som symbol på den nationale identitet. Det mest fremtrædende eksempel er F.L.Ae. Kunzens og Jens Baggesens opera Holger Danske (1789), der blev ramt af en omfattende litterær fejde.

Atter i årene op mod 1848 opstod en spændingsfyldt tid med nationale manifestationer både i Tyskland og Danmark. Ikke mindst spørgsmålet om hertugdømmerne Slesvig og Holstens nationale tilhørsforhold blev ivrigt diskuteret, og det endte med krigen mellem Danmark og Preussen i 1848-50. Modsætningerne kom til udtryk på mange måder, også musikalsk i store sangerfester og folkestævner, og hver side havde sin favoritsang. Det spændte forhold blev yderligere skærpet i forbindelse med krigen Preussen-Danmark i 1864. Her undgik man tyske tekster i de danske musikprogrammer, mens tysk musik stadig kunne høres i København. I lang tid efter 1864 var tysk kultur stadig kontroversielt i Danmark.