Program fra Studenter-Sangforeningens koncert december 1864

Tysk over for dansk kultur
Tysk over for dansk kultur
Det Kongelige Bibliotek, Småtrykssamlingen

 

Som det mest fremtrædende mandskor i København markerede Studenter-Sangforeningen sit nationale sindelag ved at stryge tyske tekster fra programmer i årene efter 1864. Også her forblev tysk musik dog en del af repertoiret.