Johan Peter Emilius Hartmann (1805-1900)

Tysk over for dansk kultur
Tysk over for dansk kultur
Litografi efter foto, Tegner og Kittendorff, København
Det Kongelige Bibliotek, Billedsamlingen

Hartmann var formand for bestyrelsen i Musikforeningen og havde derfor en stor indflydelse på programmet. Hans farfar stammede fra Holsten, og han havde selv i sine yngre dage rejst flere gange i Tyskland. Han var derfor godt kendt med tysk kultur. I et brev fra juli 1865 til sønnen, billedhuggeren Carl Hartmann, argumenterede Hartmann for, at man fortsat ville spille de klassiske tyske værker i Musikforeningen ”af den simple Grund at det ikke kan være anderledes”, da de danske værker ikke i samme grad levede op til standarden.

Se mere om J.P.E. Hartmann