Max Reger (1873-1916). Karikatur ca. 1909

Carl Nielsen og Tyskland
Carl Nielsen og Tyskland
Breitkopf & Härtel
Det Kongelige Bibliotek


På trods af at Max Regers musik indeholder en udvikling af det harmoniske, som bestemt ikke huede Carl Nielsen, så repræsenterede hans arbejde inden for det polyfone en bestræbelse på retablering af den klassisk satskunst, som Carl Nielsen selv arbejdede for. I et brev fra 1907 skriver han om Reger: ”Han er en Mand der kan alt det som ved Tidernes Ugunst næsten helt er kommen i Miskredit. Jeg mener: den virkelige Polyfoni, som gjennem Wagner og især hans Efterfølere er gledet ud i en karakterløs Qvasi- Kontrapunktik som ikke udtrykker andet end lummer Sentimentalitet eller tom, stormende Lidenskabelighed.”