Udateret visitkort fra Niels W. Gade til Carl Philipsen

Carl Nielsen og Tyskland
Carl Nielsen og Tyskland
Det Kongelige Bibliotek
 

Niels W. Gade udgjorde sammen med J.P.E. Hartmann det udvalg, der uddelte musikstipendierne under Det Anckerske Legat. Gade, der var leder af konservatoriet i København, og som Carl Nielsen derfor havde kontakt med, gav sin unge elev en introduktion med til den danske cellist Carl Philipsen (1843-1901), der var medlem af det kongelige kapel i Berlin.