Carl Helsted (1818-1904): Symfoni i D-dur, komponeret i Tyskland

Tyskland som mulighedernes land I
Tyskland som mulighedernes land I
Det Kongelige Bibliotek

Carl Helsted fik i 1840 et stipendium til et studieophold i Tyskland. På rejsen komponerede han en symfoni, som han gav til Mendelssohn, men denne måtte med beklagelse meddele, at der ikke var mulighed for at opføre den ved en Gewandhaus-koncert, fordi programmet allerede var fyldt.