Niels W. Gade

Niels W. Gade (1817-90) var den første danske komponist, der opnåede verdensberømmelse, og berømmelsens vej gik via Leipzig. I januar 1842 fik han opført sin ouverture ”Nachklänge von Ossian” i musikforeningen Euterpe og ved en Gewandhaus-koncert i Leipzig, dirigeret af koncertmesteren Ferdinand David, og i efteråret samme år spillede Musikforeningens sekretær, Edvard Collin, en stor rolle i, at Gades første symfoni i c-mol sendtes til Gewandhaus-direktionen. Mendelssohn, der skulle vurdere om symfonien kunne antages, gav i et brev til Gade udtryk for det store indtryk, symfonien havde gjort på ham.

Opførelsen af symfonien i Leipzig satte gang i Gades karriere. I 1843 rejste han til Tyskland, hvor han blev mødt med åbne arme af Mendelssohn, der optog ham i sin kreds i Leipzig. Selv om Gade ingen erfaring havde som dirigent, fik han lov til at dirigere både sin første symfoni og førsteopførelsen af sin symfoni nr. 2 i E-dur i Gewandhaus, og da Mendelssohn flyttede til Berlin i 1844 fik Gade tilbudt posten som chef for Gewandhaus-orkestret. 1844 -48 tilbragte Gade i Leipzig, hvor han desuden blev lærer ved Mendelssohns nyoprettede Conservatorium der Musik og knyttede tætte bånd til musikforlagene Breitkopf & Härtel og Fr. Kistner, der udgav størsteparten af Gades værker resten af hans liv.

I foråret 1848 vendte Gade hjem til Danmark og valgte indtil videre at blive i København. Han holdt dog forbindelsen til Leipzig ved lige og var på besøg i sommeren 1850, ligesom han i forårssæsonen 1853 atter dirigerede Gewandhauskoncerterne, hvor han bl.a. som den første vovede at sætte Wagner på programmet. Selv om Gade derefter blev i København som dirigent for Musikforeningen, organist ved Holmens Kirke og siden som direktør for Københavns Musikkonservatorium, blev der til stadighed rettet henvendelser til ham fra hele Tyskland om at optræde som gæstedirigent. I mange tilfælde sagde han nej, men hans nære ven, Ferdinand Hiller, fik ham dog overtalt til at komme til både Köln og Düsseldorf, hvor han deltog i Niederrheinisches Musikfest.

Gades musik blev i hans egen levetid opført hyppigt over hele Tyskland. Flere af vokalværkerne blev også skrevet direkte med henblik på det tyske marked til tyske tekster. Det har
været muligt at registrere mere end 2000 tyske opførelser af hans værker fra gennembrudsværket ”Nachklänge von Ossian” i 1842 til Gades død i 1890, og hans symfoni nr. 4 i
B-dur var overhovedet den hyppigst opførte moderne symfoni i anden halvdel af 1800-tallet.