Martin Vahl

- 1749-1804. Botaniker, far til Jens Vahl

Martin VahlStudent (Bergen) 1766. Studerede medicin og botanik i København, men fulgte især Johan Zoëgas forelæsninger og omvisninger i den Kgl. botaniske Have ved Amalienborg. Studerede 1769-1774 i Uppsala hos Carl v. Linné, tidens største botaniker.

Fra 1774 arbejdede Vahl med ordningen af den kongelige botaniske have (Amalienborg) og senere sammenlægningen med Universitets botaniske have (Krystalgade) til den nye botaniske have ved Charlottenborg (Botanisk Have flyttede til sin nuværende plads på Voldarealet i 1872-74).

Rejste til adskillige europæiske lande i 1783-85, hvor han skabte mange forbindelser med botanikere.

Overtog udgivelsen af Flora Danica efter O. F. Müller og udgav 6 hæfter med i alt 360 plancher. 1789 lærer i zoologi og botanik ved Naturhistorieselskabet. 1801 professor i botanik ved universitetet. Vahls skrifter spiller stadig en rolle for den botaniske forskning.