Japetus Steenstrup

1813-97, naturforsker

Japetus SteenstrupStudent fra Aalborg Katedralskole 1832. Begyndte at studere medicin og (ikke mindst) zoologi ved universitetet i 1835. Fik i 1836 Videnskabernes Selskabs pris for en afhandling om "nåletræernes forekomst i vore moser". I besvarelsen, trykt 1842, påviser han at fire skovperioder har efterfulgt hinanden i de sidste 5-6.000 år; denne opdagelse har haft stor betydning for arkæologiens udvikling. Steenstrup tog aldrig embedseksamen, men endte alligevel som højt hædret professor og museumsmand.

Steenstrups største force var hans organisatoriske talent. Steenstrup og hans dynamiske personlighed. Steenstrup var en ledende kraft i oprettelsen af Zoologisk Museum i København, og han skaffede museet omfattende oceaniske samlinger gennem et samarbejde med skibskaptajner.

Steenstrup udgav Flora Danicas hæfte 44 sammen med Johan Lange.