Joachim Frederik Schouw

- 1789-1852. Botaniker, politiker

Joachim Frederik SchouwStudent 1808, cand.jur. 1811. Schouw havde stor interesse for botanik og fulgte som 15-årig Martin Vahls forelæsninger. Han blev interesseret i plantegeografi under en botanisk rejse til Norge i 1812 og blev i 1816 dr.phil. på en disputats inden for dette område. Studierejse i årene 1816-20, hvor han bl.a. lærte Bertel Thorvaldsen at kende i Rom. Schouw blev ekstraordinær professor i botanik 1821, direktør for Botanisk Have 1841 og ordinær professor 1845.

Schouw blev medlem af Videnskabernes Selskab i 1823 og var medstifter af Naturhistorisk Forening i 1833; desuden var han medindbyder til det første naturforskermøde i Göteborg i 1839 og organiserede mødet i København i 1840.

Schouw blev præsident for stænderforsamlingerne i både Roskilde og Viborg og gik aktivt ind i politiske spørgsmål såsom trykkefrihed, skolereformer, offentlig fattigpleje m.m. Han redigerede tidsskriftet Dansk Ugeskrift, som blev talerør for nationalliberale opfattelser. Medindbyder til Casinomødet i 1848 som havde stor indflydelse på dannelsen af den grundlovgivende rigsforsamling, hvis præsident han blev. Valgt til det første landsting i 1849, men nedlagde af helbredsgrunde hvervet i 1850.

Schouw var medredaktør af Flora Danicas hæfte 40, 1843.