O. F. Müller

- 1730-84. Naturforsker - en af Danmarks største.

O. F. MüllerO. F. Müller var søn af en hoftrompeter og voksede op under trange kår i København. I 1742 blev han optaget på latinskolen i Ribe, hvor der var noget familie, som kunne tage sig af ham. Den musikalske dreng tjente lidt penge ved at synge i kirken, lige som han fik tildelt nogle legater. Han blev student i 1748 og læste teologi på universitetet. Han blev i 1753 som studerende indbudt til at holde privatprædikener for grevinde, enkefrue Schulin på Frederiksdal ved Furesøen, som ansatte ham som hovmester og lærer for sin seksårige søn, Frederik.

O. F. Müller blev på Frederiksdal til han som 43-årig blev gift i 1773. På Frederiksdal måtte han som lærer for den unge greve sætte sig ind i en lang række fagområder. Det førte ham ind i naturvidenskaben, som han kom til at dyrke med stor interesse og indsigt. Müllers hovedindsats faldt ikke på det botaniske område, men på det zoologiske.

Müller udgav adskillige banebrydende værker om orme, bløddyr og infusionsdyr, som han betragtede gennem mikroskop. Müller var systematiker, beskrev mange nye arter og opstillede systemer til inddeling af arterne. Nogle af hans systemer bruges endnu. Han påbegyndte en zoologisk pendant til Flora Danica, Zoologia Danica; i modsætning til Flora Danica blev den dog aldrig fuldført. De udgivne hæfter er på et meget højt niveau og rangerer fuldt på højde med Flora Danica.

Efter Oeders fald i 1772 blev Müller redaktør af Flora Danica og udgav i perioden 1775 til 1782 5 hæfter med i alt 300 tavler, "som dog ikke hører til værkets bedste"