F. Liebmann

1813-56, botaniker

F. Liebmann - Efter fotografi i Botanisk Centralbibliotek Student fra Helsingør 1832. Begyndte straks at studere botanik. Liebmann tog aldrig eksamen, men overtog pga. prof. Hornemanns sygdom og prof. Schouws politiske arbejde undervisningen i botanik ved universitetet og veterinærskolen.

Liebmann fik kongelig understøttelse til en indsamlingsrejse til Mexico 1840-43, hvorfra han medbragte, ikke blot et stort botanisk materiale, som bestod af tørrede og levende planter, hvoriblandt mange hidtil ukendte arter, men også zoologiske, etnografiske og arkæologiske samlinger.

Efter hjemkomsten genoptog Liebmann undervisningen ved universitetet og senere ved veterinærskolen; i 1845 blev han ekstraordinær professor og i 1852 ordinær professor og direktør ved Botanisk Have.

Liebmanns botaniske arbejder er hovedsagelig af systematisk karakter. Han døde som 43-årig af tuberkulose.

Liebmann udgav Flora Danicas hæfte 41-43 (1845-52) og Supplementshæfte 1, i alt 240 tavler.