S. Drejer

- 1813-42, botaniker

Student 1833 (Viborg), derefter studier i København under vanskelige økonomiske vilkår. Han fik hjælp og støtte af professorerne J. F. Schouw og J. Reinhardt. Uden at have taget embedseksamen blev han i 1837 lærer ved Efterslægtsselskabets Skole, fra 1838 leder af universitetets botaniske ekskursioner, docent ved Veterinærskolen i 1839 og i 1840 fik han overdraget de botaniske forelæsninger for medicinerne. Han fik dispensation til at indstille sig til magistergraden, som han erhvervede i 1840. Herudover var han musikalsk og medstifter af Studentersangforeningen. Han foretog flere ekskursioner, bl.a. sammen med sin jævnaldrende ven og studiefælle, Japetus Steenstrup

Drejer var meget flittig og måske den bedst begavede af de unge naturforskere, men han døde allerede i 1842, 29 år gammel.

Drejer fik i 1841 overdraget udgivelsen af Flora Danica, men nåede ikke at fuldende et helt hæfte inden sin død. Han står sammen med J. F. Schouw og Jens Vahl som udgiver af hæfte 40.