Se Flora Danica

Link til visning af Flora Danicas plancher

Flora Danica er det store danske botaniske værk, som blev påbegyndt i 1761. Hoveddelen af værket består af 51 hæfter og 3 supplementshæfter med i alt 3.240 kobberstukne tavler med afbildninger i folioformat af alle de planter, som forekom vildtvoksende i riget. Du kan komme tættere på de smukke plancher og zoome ind i detaljerne her