Cembalo

Forfatter: Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen

Cembaloet er det største og mest betydningsfuld tasteinstrument fra Christian IV's tid. Det har knipsede strenge, og dets klare, sprøde klang gjorde det velegnet som solo- og akkompagnementsinstrument. Det er sadnsynligvis blevet brugt i de værker, som blev skrevet for tasteinstrument af kongens og den udvalgte prins Christians musiker, deriblandt Melchior Schildt.

Et nederlandsk cembalo

Musikhistorisk Museum ejer et cembalo, bygget i 1648, Christian IV's sidste leveår. Det er signeret Andreas Rvckers, og stammer fra det kendte dynasti af tasteinstrumentbyggere Ruckers fra Antwerpen. Det har ét manual og tre registre.

Bibliografi i udvalg

Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-99. Bd. 2: 487-542
Donald H. Boalch: Makers of the Harpsichord and Clavichord 1440-1840, 3. udg. Oxford 1995, s. 564
Christian IV og Europa: Den 19. Europarådsudstilling, Danmark 1988. Red. af Steffen Heiberg. København 1988, nr. 399, s. 124
John Henry Van der Meer: "Beiträge zum Cembalo-Bau der Familie Ruckers", Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preussischer Kulturbesitz. Berlin 1971, s. 112 (med ill), 115
Grant O'Brien: RUCKERS. A harpsichord and virginal building tradition. Cambridge 1990, især s. 269
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 178
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-99. Bd. 2: 508-10, 512-13, 517; 5: 350; 7: 187 (Ruckers)

Noder

Musik for tasteinstrumenter - "Voigtländer-tabulaturet". Udg. af Henrik Glahn. Musik i Danmark på Christian IV's tid III. København 1988
Lied- und Tanzvariationen der Sweelinck-Schule. Cembalo (klaver) eller orgel. Udg. af Werner Breig. Mainz 1970

Indspilninger

Royal music. Rosenborg Trio. Karen Englund, cembalo. Rondo, RCD 8332, 1991

Se også: Melchior Schildt, musik for tasteinstumenter