Tidens instrumenter

Forfatter: Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen

Musik ved Christian IVs hof

Så snart Christian IV var kommet på tronen i 1596 begyndte hans musikkorps at vokse og dermed fulgte, at man havde brug for nye instrumenter. På den tid eksisterede instrumentbyggere knapt nok i Danmark, men under Christian IV kom de i stigende grad hertil. Samtidig udvikledes de eksisterende instrumenter suppleret med nye typer.

Musikerne var dengang ikke bundet af en fast instrumentbesætning og først omkring 1600 oplever man de første eksempler på instrumentation i England. Både blæse-, strenge- og strygeinstrumenter byggedes op i familier, som dækkede de forskellige stemmelejer fra diskant til bas. Der eksisterede en række forskellige typer, som både i klang, lydstyrke og form adskiller sig fra nutidens instrumentarium.

Vi viser her et udvalg af de instrumenter, der blev anvendt på Christian IV's tid. Det er bevarede eksemplarer, som man har kunnet datere til første halvdel af 1600-tallet, og de kan ses i museer, i kirker og på slotte i Danmark.